Tezahür Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Tezahür Nedir?
Tezahür, bir şeyin görünür hale gelmesi, ortaya çıkması, kendini göstermesi anlamına gelir. Türkçede “görüntü, belirti, gösterge” anlamına gelen “tezahürat” sözcüğünden türetilmiştir.

Tezahür Kelimesinin Kökeni
Tezahür kelimesi Arapça “ẓuhur” (ﻇﻬﻮﺭ) kökünden gelmektedir. “ﻇﻬﻮﺭ” kelimesi “görünmek, ortaya çıkmak, kendini göstermek” anlamına gelir. Tezahür kelimesi bu kökten türemiştir ve aynı anlama gelir.

Kelime Tezahürünün Kullanım Alanları
Tezahür kelimesi günlük konuşma ve yazmada yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, “Güneş ufukta belirdi.” Bu cümlede “güneş”in ortaya çıktığı ve kendini gösterdiği anlatılmaktadır. Tezahür kelimesi felsefe, din ve tasavvuf gibi alanlarda da önemli bir yere sahiptir. Bu alanlarda tezahür, bir şeyin görünür hale gelmesi ve kendini göstermesi gerçeği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin tasavvufta tecelli, Allah’ın varlığının ve birliğinin görünür hale gelmesi olarak tanımlanır.
Tezahür Yasası
Tezahür kanunu, bir şeyin ona odaklanılarak ve onun üzerinde düşünülerek gerçekleşmesini sağlayan bir kanundur. Bu yasadan özellikle kişisel gelişim ve motivasyon kitaplarında sıklıkla bahsedilmektedir. Tezahür kanununa göre her şey düşünceden ibarettir. Düşüncelerimiz evrene bir sinyal gönderir ve bu sinyal düşüncelerimizin gerçekleşmesini sağlar. Örneğin sürekli zenginlik ve bereketi düşünen bir kişi, bu düşüncelerin sonucunda zengin olabilir. Tezahür yasasının nasıl çalıştığı tam olarak bilinmese de bu yasanın birçok insanın hayatında olumlu sonuçlar yarattığına inanılıyor.
Tezahür Örnekleri
Tezahürleri günlük yaşamın birçok yerinde meydana gelir. Mesela bir çiçek tohumunu toprağa ektiğimizde tohumun filizlenip çiçeğe dönüşmesi bir tecelliye örnektir. Bir müzisyen tarafından bestelenen bir melodinin dinleyiciler üzerinde duygusal bir etki yaratması bunun bir örneğidir.
Tezahür Konusunda Felsefi ve Dini Görüşler
Felsefede tezahür, bir şeyin görünür hale gelmesinin gerçekliği olarak tanımlanır. Bu görüşe göre tecelli, bir şeyin varlığına veya birliğine delildir. Örneğin bir kişinin düşünce veya duygularının davranışlarında ortaya çıkması, bu düşünce ve duyguların varlığının bir tezahürüdür. Dinde tecelli, Allah’ın varlığının ve birliğinin görünür hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu görüşe göre tecelli, Allah’ın yarattığı evrende ve içindeki her şeyde tecelli eder. Mesela bir çiçeğin güzelliği Allah’ın güzelliğinin bir tecellisidir.
Çözüm
Tezahür, günlük hayatta, felsefi, dini gibi alanlarda önemli bir kavramdır. Tezahür, bir şeyin görünür hale gelmesi, ortaya çıkması, kendini göstermesi anlamına gelir. Tezahür kanununa göre her şey düşüncelerden oluşur ve düşüncelerimiz evrene bir sinyal gönderir. Bu sinyal düşüncelerimizin gerçekleşmesini sağlar.
Ek Bilgiler

Tezahür kelimesi Türkçede 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. “Tezahür” kelimesinin Arapça kökeninden dolayı bazı kaynaklarda “tezahür” kelimesi yerine “tezahür” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu kullanım yaygın değildir. Tezahür kanunu bilimsel olarak kanıtlanmamış bir prensiptir. Ancak bu yasanın birçok insanın hayatında olumlu sonuçlar yarattığına inanılıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*