6284 Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında KanunKadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişileri korumak, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında olan bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren bir yasadır. Hindi.
Kanunun amacıŞiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kişilerin korunması. Bu amaçla kanunda şiddete maruz kalan kişilere yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler öngörülüyor.

Kanunun kapsamıKadınlar, çocuklar, şiddete maruz kalan veya şiddet riski taşıyan aile üyeleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişiler bu kapsama dahildir.
Hukukun temel ilkeleri Şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerde şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunmasına öncelik verilmektedir. Şiddetin önlenmesine ve mağdurların korunmasına yönelik tedbirler, kişilerin özel ve aile hayatlarına saygı gösterilerek uygulanmaktadır. Şiddeti önlemeye ve mağdurları korumaya yönelik tedbirler etkili, orantılı ve ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmaktadır.

Kanunda yer alan koruyucu tedbirler şunlardır:

Şiddet uygulayan kişinin mağdura şiddet tehdidinde bulunması veya şiddeti tekrarlaması halinde mağdura yönelik şiddetin önlenmesine yönelik acil müdahale ve koruma tedbirleri alınır. Bu tedbirler arasında şiddet failinin mağdura yaklaşmaması, iletişim kurmaması, mağdurun bulunduğu konutu terk etmesi, mağdurun ve çocukların velayetinin değiştirilmesi, mağdura ve çocuklara maddi yardım sağlanması gibi tedbirler yer alabilir.
Şiddetin tekrarı halinde mağdurun zarar görmesini önlemek amacıyla şiddet uygulayan hakkında koruma kararı çıkarılır. Koruma kararı, şiddet uygulayan kişinin mağdurun ikametgahına, işine, okuluna veya diğer sosyal alanlarına yaklaşmasına izin verilmemesi, mağdurla iletişim kurulmaması, mağdura ve çocuklarına şiddet uygulanmaması, mağdurun mağdura zarar vermemesi gibi tedbirleri içerebilecek. mağdurun ve çocukların mülkiyeti.
Şiddetin tekrarı halinde mağdurun ekonomik olarak zarara uğramasının önlenmesi amacıyla şiddet uygulayan hakkında tedbir kararı verilmektedir. Tedbir kararı, failin mağdura nafaka ödemesi, mağdurun kira, elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri ödemesi, mağdurun eğitim ve sağlık giderlerini ödemesi gibi tedbirleri içerebilir.
Şiddetin tekrarı durumunda mağdurun psikolojik ve sosyal destek alabilmesi için şiddet uygulayan hakkında destek kararı verilmektedir. Destek kararı, mağdurun psikolojik ve sosyal destek almasını sağlamak amacıyla mağdura psikolojik ve sosyal destek hizmeti sağlanması, failin mağdurla iletişiminin engellenmesi gibi tedbirleri içerebilmektedir.

Kanunda yer alan önleyici tedbirler şunlardır:

Şiddetin önlenmesi amacıyla şiddetin oluşabileceği risklerin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.
Şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler ve kampanyalar düzenleniyor.
Şiddete maruz kalan kişilere psikolojik ve sosyal destek hizmetleri verilmektedir.
Şiddete maruz kalan kişilerin korunması ve desteklenmesi için gerekli altyapı ve kurumlar oluşturulmaktadır.

6284 sayılı Kanun, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması adına önemli bir adımdır. Kanun şiddete maruz kalan kişiler için etkili ve kapsamlı bir koruma mekanizması sunmaktadır.
Kanunun uygulanmasındaki sorunlar
6284 sayılı Kanun Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması açısından önemli bir adım olmasına rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

Kanun hükümlerine ilişkin yetersiz bilgi: Kanun hükümlerinin yeterli düzeyde bilinmemesi, şiddete maruz kalan kişilerin haklarından faydalanmasını engellemektedir.
Kanun hükümlerinin etkin biçimde uygulanamaması: Kanun hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanamaması, şiddete maruz kalan kişilerin korunmasını zorlaştırmaktadır.
Şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların yetersiz olması: Şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların yetersiz olması şiddetin tekrarını teşvik etmektedir.

Kanunun uygulanmasının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler
6284 Sayılı Kanunun uygulanmasının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

Kanun hükümlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması: Kanun hükümlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması,

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*