Tanımlama Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Tanım Nedir?
Tanım, bir kavramın veya nesnenin ne olduğunu açıklayan, onu benzerlerinden ayıran özelliklerini belirten cümle veya paragraflara verilen addır. Tanım, bir kavramı veya nesneyi anlamayı ve kavramayı kolaylaştırır.

Açıklamanın Amacı
Tanımın temel amacı bir kavramı veya nesneyi açıklamak ve onu benzerlerinden ayırmaktır. Açıklama, bir kavramın veya nesnenin ne olduğunu ve onun özelliklerini, niteliklerini ve karakteristiklerini belirterek nasıl ayırt edileceğini açıklar.

Açıklamanın Özellikleri
Bir tanım aşağıdaki özelliklere sahiptir: Tanım, bir kavramı veya nesneyi açıklayan bir cümle veya paragraftır. Tanım, bir kavramın veya nesnenin ne olduğunu ve onu nasıl ayırt edeceğini anlatır. Açıklama, bir kavramın veya nesnenin özelliklerini, niteliklerini ve özelliklerini belirtir. Tanım subjektif değildir. Açıklama açık ve anlaşılır olmalıdır.

Kimlik Türleri
Kimlik aşağıdaki türlere ayrılmıştır:

Genel açıklama: Bir kavramın veya nesnenin tüm özelliklerini kapsayan tanımlardır.
Özel tanımlama: Bir kavramın veya nesnenin belirli özelliklerini kapsayan tanımlardır.
Örneklerle tanım: Bir kavramın veya nesnenin özelliklerini örneklerle açıklayan tanımlardır.
Karşılaştırmalı açıklama: Bir kavramın veya nesnenin özelliklerini benzerlerinden ayırarak açıklayan tanımlardır.

Açıklama Örnekler

Kelime: Bir ses veya ses dizisiyle ifade edilen anlamlı bir birimdir.
Hayvan: Omurgalılar sınıfına ait canlılardır.

Kedi: Evcil bir hayvan olup etobur, tüylü, kuyruklu ve miyavlayan bir memeli türüdür.
Zaman: Üzerine eşyaların yerleştirilebildiği, genellikle dört ayaklı bir mobilya parçasıdır.

Örneklerle tanım:

Kitap: Yazılı bir çalışmadır. Kitaplar, romanlar, öyküler, şiirler, denemeler, bilimsel çalışmalar vb. Farklı türlerde olabilir:

Karşılaştırmalı açıklama:

Kalp: Vücudun merkezinde yer alan ve kan pompalamakla görevli bir organdır. Akciğerler solunumdan sorumlu organlardır.

Açıklamanın Kullanım Alanları
Tanım günlük hayatta ve akademik dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Günlük hayatta bir kavramı veya nesneyi açıklamak, onu diğerlerinden ayırmak için tanımlama yapılır. Akademik alanda bir kavramın veya nesnenin tanımlanması, onu daha iyi anlamak ve kavramak açısından önemlidir.
Açıklama Örnekler

“Bu meyvenin adı nedir?” “Bu meyvenin adı elmadır” sorusuna cevaben. Cümle bir tanımdır. “Bu ne tür bir hayvan?” “Bu hayvan bir kedidir” sorusuna yanıt olarak. Cümle bir tanımdır. Biyoloji dersinde “DNA Nedir?” “DNA, canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan bir moleküldür.” Cümle bir tanımdır. Tarih dersinde “Cumhuriyet nedir?” “Cumhuriyet, egemenliğin millete ait olduğu yönetim biçimidir.” Cümle bir tanımdır.

Açıklamanın Yazılması
Tanım yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir: Tanımın amacı, bir kavramı veya nesneyi açıklamak ve onu benzerlerinden ayırmaktır. Bu nedenle kavram veya nesnenin özellikleri, nitelikleri ve özelliklerinin tanımda açıkça belirtilmesi gerekir. Açıklama subjektif olmamalıdır. Açıklamada kişisel görüş ve görüşlere yer verilmemelidir. Açıklama açık ve anlaşılır olmalıdır. Açıklamada kullanılan kelime ve cümleler anlaşılır olmalıdır.

Çözüm
Tanım, bir kavramı veya nesneyi açıklayan, onu benzerlerinden ayıran cümle veya paragraflara verilen addır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*