Mkyk Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

MKYK nedir?
MKYK iki farklı anlama gelebilir. Birincisi AK Parti’nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu. İkincisi ise Mesleki Yeterlilik Kurumudur.

AK Parti MKYK
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), partinin en üst karar organıdır. 75 üyeden oluşur ve Başkan tarafından seçilir. MKYK, partinin genel politikasının belirlenmesi, seçim kampanyalarının yönetilmesi ve parti içi disiplinin sağlanmasından sorumludur. MKYK’nın görevleri şunlardır: Partinin genel politikasını belirlemek, Seçim kampanyalarını yönetmek, Parti içi disiplini sağlamak, Partinin teşkilat ve organizasyonunu sağlamak, Mali ve idari işleri yürütmek. MKYK, partinin yayın organlarını denetlemek üzere yılda en az iki kez toplanır. Toplantılar Başkanın çağrısı üzerine yapılır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2012 yılında kurulan, ulusal mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumlu kamu kurumudur. MYK, Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kuruldu. MYK’nın görevleri şunlardır: Ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini geliştirmek Yeterlilikleri belgelendirecek yetkili kurumları belirlemek Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek Ulusal yeterliliklere dayalı eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek MYK, MYK’nın üç temel unsurundan biridir. ulusal mesleki yeterlilik sistemi Diğer iki unsur ise ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini belgelendirmeye yetkili kuruluşlardır.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS)
UMYS, bireylerin mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen ve belgeleyen bir sistemdir. Sistem, bireylerin işgücü piyasasında rekabet edebilme yeteneklerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlamaktadır. UMYS üç temel unsurdan oluşur: Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayan belgelerdir. Yeterlilikler: Bireyin belirli bir meslekte çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandığını gösteren belgelerdir. Yeterlilikleri belgelendirmeye yetkili kuruluşlar: Ulusal mesleki standartlara göre yeterlilik sınavları düzenleyen ve başarılı olan kişilere yeterlilik belgesi veren kuruluşlardır.

Ulusal Meslek Standartları (UMS)
IAS, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayan belgelerdir. IAS’ler MYK tarafından hazırlanmakta ve güncellenmektedir. IAS’ler beş temel unsurdan oluşur: Meslek tanımı: Mesleğin adını, tanımını ve amacını içeren belgedir. Mesleki bilgi: Mesleğin gerektirdiği teorik bilgi ve kavramları içeren belgedir. Mesleki beceriler: Mesleğin gerektirdiği pratik becerileri içeren bir belgedir. Mesleki yeterlilikler: Mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri içeren belgedir. Mesleki ilerleme: Mesleki ilerleme için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterlilikleri içeren bir belgedir.

Yeterlilikleri
Yeterlilikler, bireyin belirli bir meslekte çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri edindiğini gösteren belgelerdir. MYK tarafından hazırlanan ulusal mesleki standartlara göre yapılan sınavlarda başarılı olan kişilere yeterlilik belgesi verilmektedir. Yeterlilikler üç temel seviyeden oluşur: Temel seviye: Mesleğin temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini içeren yeterliliktir. Orta düzey: Mesleğin orta düzeyindeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri içeren yeterliliktir. İleri düzey: Mesleğin ileri düzeydeki bilgi, beceri ve yeterliliklerini içeren yeterliliktir.

Yeterlilikleri Belgelendirmeye Yetkili Kuruluşlar
Yeterlilikleri belgelendirmeye yetkili kuruluşlar MYK tarafından belirlenir. Bu kuruluşlar, ulusal mesleki standartlara göre yeterlilik sınavları düzenlemekte ve başarılı olan kişilere yeterlilik belgesi vermektedir. Yeterlilikleri belgelendirmeye yetkili kuruluşlar kamu kurumları, özel kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları olabilir. **UMYS’nin Faydaları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*