Kat Mülkiyet Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Kat Mülkiyeti Nedir?
Kat mülkiyeti, o taşınmazın maliki ve/veya ortak sahipleri tarafından tamamlanmış bir binanın katlar, daireler, işyeri, dükkanlar, mağazalar, kilerler, depolar gibi ayrı ayrı kullanılabilen bölümleri üzerinde kurulan bağımsız mülkiyet hakkıdır. bağımsız. Kat mülkiyeti 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre kat mülkiyeti hakkı, bir binanın bağımsız bölümlerinden bir veya birkaçına sahip olma hakkını ifade eder. Bağımsız bölüm, bir binanın ayrı ayrı kullanıma uygun bölümünü oluşturan bölümlerinden her biri veya binanın tamamıdır. Kat mülkiyeti, ana gayrimenkulde arsa payı ve ortak alanlarla ilişkilendirilen özel bir mülkiyet türüdür. Arsa payı, bağımsız bölümlerin ortak kullanıma açık tüm alanlar üzerindeki ortak mülkiyet payıdır. Ortak alanlar, bağımsız bölümler dışında ortak kullanıma açık olan tüm alanlar olarak tanımlanabilir. Kat mülkiyeti, bir taşınmazın mülkiyetinin bölünerek her bağımsız bölümün ayrı tapuya sahip olmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem gayrimenkulün daha verimli ve etkin kullanılmasına olanak sağlar.
Kat Mülkiyetinin Avantajları

Kat mülkiyetinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır: Bağımsız bölümler, arsa payları ve ortak alanlardan oluşan bir bütünün parçalarıdır. Dolayısıyla bağımsız bölüm sahipleri, arsa payları ve ortak alanlar üzerinde de ortak mülkiyet hakkına sahiptir. Bağımsız bölümlerin ayrı tapuları olduğundan satılabilir, kiralanabilir veya miras bırakılabilir. Bu durum bağımsız segmentlerin daha likit hale gelmesini ve değer kazanmasını sağlıyor. Kat mülkiyeti sistemi bağımsız bölümlerin daha verimli ve etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum hem bağımsız bölüm maliklerine hem de ortak alana sahip tüm kat maliklerine fayda sağlıyor.

Kat Mülkiyetinin Dezavantajları
Kat mülkiyetinin bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlardan bazıları şunlardır: Kat malikleri ortak alanlar üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahiptir. Bu nedenle ortak alanlarla ilgili kararların uzlaşı ile alınması gerekmektedir. Bu durum ortak alanlarla ilgili kararlarda anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Kat mülkiyeti sisteminde bağımsız bölüm malikleri aynı zamanda ortak alanlar üzerinde ortak mülkiyet hakkına da sahiptir. Bu nedenle ortak alanlarda yapılacak değişiklik veya tadilatlar tüm kat maliklerinin onayını gerektirmektedir. Bu durum ortak alanların bakım ve onarımı gibi konularda zaman ve maliyet kaybına neden olabilir.

Kat Mülkiyeti Sisteminin Temel Unsurları
Kat mülkiyeti sisteminin temel unsurları şunlardır:

Bağımsız bölümler: Kat mülkiyeti sisteminde her bağımsız bölümün ayrı tapusu bulunmaktadır. Bağımsız bölümler daire, iş yeri, mağaza, mağaza, kiler, depo gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
Arsa payı: Arsa payı, bağımsız bölümlerin ortak kullanıma açık tüm alanlar üzerindeki ortak mülkiyet payıdır. Arsa payı bağımsız bölümlerin büyüklüğüne ve konumuna göre belirlenmektedir.
Halka açık yerlerde: Ortak alanlar, bağımsız bölümler dışında ortak kullanıma açık olan tüm alanlar olarak tanımlanabilir. Ortak alanlara örnek olarak merdivenler, asansörler, koridorlar, otoparklar, bahçeler, çatılar, su depoları, jeneratörler, elektrik ve sıhhi tesisat tesisatları vb sayılabilir.

Kat Mülkiyeti Sisteminin Kurulması
Kat mülkiyeti sisteminin kurulabilmesi için öncelikle tamamlanmış bir binanın olması gerekir. Bu binanın kat mülkiyeti kurabilmesi için kat irtifakı tesis edilmiş olması gerekir. Kat irtifakı, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada kat mülkiyeti kurmak amacıyla kurulan mülkiyet türüdür. Kat mülkiyeti sisteminin kurulabilmesi için binanın tüm ortaklarının kat mülkiyeti kurulmasına rıza göstermesi gerekmektedir. Muvafakatname noter huzurunda verilen muvafakatnamedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*