4 A Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

4A Sigortası Nedir?
4A sigortası, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen ve bir işverene bağlı olarak çalışan işçileri kapsayan bir sosyal güvenlik sistemidir. Eski adı SSK olan bu sigorta, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4A adını aldı.

4A Sigorta Kapsamı
4A sigortası, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bir işverenin emrinde çalışan gerçek kişileri kapsar. Bu kapsamda 4A kapsamında sigortalı olanlar şunlardır: İşçi olarak çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, tarım işçileri, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek sahipleri, serbest meslek sahipleri, yardımcı hizmetler sınıfında olanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar.

4A Sigorta Primleri
4A sigorta primleri çalışan ve işveren tarafından ortaklaşa ödenir. Prim oranı, işçinin prime esas kazancına göre hesaplanır. 2023 yılı 4A sigorta prim oranları şöyle: Çalışan: %15,5 İşveren: %23,5

4A Sigorta Hak ve Faydaları
4A sigortası kapsamındaki kişiler aşağıdaki hak ve avantajlardan yararlanır:

Emeklilik: 4A sigortalıları gerekli koşulları sağlamaları halinde emekli maaşı almaya hak kazanırlar.
Engelli maaşı: 4A sigortalıları, çalışma kapasitelerini en az %60 oranında kaybetmeleri halinde maluliyet aylığı alma hakkına sahiptir.
Hayatta kalanların maaşı: 4A sigortalısının vefatı halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Hastalık ve analık sigortası: 4A sigortalıları hastalık ve analık sigortası kapsamındadır. Bu kapsamda hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.
İşsizlik sigortası: 4A sigortalıları işsizlik sigortası kapsamındadır. Bu kapsamda işsiz olanlara işsizlik yardımı ve diğer istihdam yardımları sağlanmaktadır.

4A Sigorta Hizmet Listesi
4A sigortalıları, 4A hizmet raporu ile sigortalılık sürelerini, prim ödemelerini ve emekliliğe ilişkin diğer bilgileri öğrenebilirler. 4A hizmet beyanı e-Devlet üzerinden veya SGK internet sitesinden alınabilmektedir.
4A Sigorta ve 4B Sigorta Arasındaki Farklar
4A sigortası, bir işverenin emrinde çalışan işçileri kapsayan bir sosyal güvenlik sistemidir. 4B sigortası, bağımsız çalışanları kendi nam ve hesaplarına kapsayan bir sosyal güvenlik sistemidir. 4A sigorta ile 4B sigorta arasındaki temel farklar şunlardır:

Prim oranı: 4A sigorta prim oranı çalışan ve işveren tarafından müştereken ödenir. 4B sigorta primi sadece sigortalı tarafından ödenir.
Prim ödeme yöntemi: 4A sigorta primleri her ay düzenli olarak ödenmektedir. 4B sigorta primleri sigortalı tarafından dilediği zaman ödenebilir.
Haklar ve faydalar: 4A sigortası kapsamındaki kişiler yukarıda belirtilen hak ve menfaatlerden yararlanır. 4B sigortası kapsamına giren kişiler yalnızca emeklilik ve maluliyet aylığı alma hakkına sahiptir.

4A Sigortası Nasıl Yapılır?
4Bir işverenin altında çalışan kişilere otomatik olarak sigorta sağlanır. İşveren, çalışanın sigorta girişini yapar ve sigorta primlerini SGK’ya öder.
4B Sigortası Nasıl Yapılır?
4B sigortası serbest meslek sahibi kişiler tarafından kendi adlarına ve hesaplarına yapılmaktadır. Bağımsız çalışanlar SGK’ya başvurarak 4B sigortası alabilirler.
Çözüm
4A sigortası, Türkiye’de yaşayan ve bir işveren adına çalışan kişiler için önemli bir sosyal güvenlik sistemidir. Bu sistem sayesinde çalışanlar hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalıklarına karşı korunmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*