Temyiz Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

İtiraz nedir?
Temyiz, bir mahkeme kararının hukuka uygunluğu açısından bir üst mahkeme tarafından incelenmesi için yapılan başvuruyu ifade eder. Temyiz, yasanın adaleti sağlama ve hatalı ya da adil olmayan kararların düzeltilmesine yardımcı olma misyonunun bir parçasıdır.

Itiraz süreci
İlk derece mahkemesinin kararı kesinleştikten sonra temyiz süreci başlar. Temyiz, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz eden tarafça yapılır. İtiraz, temyiz dilekçesi yoluyla yapılır. İtiraz dilekçesinde itiraz sebeplerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İtiraz, temyiz mahkemesi tarafından incelenir. Temyiz mahkemesi, temyiz dilekçesinde belirtilen sebepleri inceleyerek, temyiz talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. İtiraz talebinin kabul edilmesi halinde istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını kanuna uygunluk açısından inceler. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulursa itirazı reddeder. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka aykırı bulursa, itirazı kabul eder ve ilk derece mahkemesinin kararını bozar. Bozma kararının ardından ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesinin bozma kararı doğrultusunda yeni bir karar verir.

Temyiz Gerekçeleri
İstinaf sebepleri, ilk derece mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğunu gösteren sebeplerdir. Kanunda itiraz sebepleri sayıyla sınırlı değildir. Ancak genel olarak aşağıdaki sebepler temyiz sebebi olarak kabul edilebilir: İlk derece mahkemesinin kararında maddi hata. İlk derece mahkemesinin kararında hukuki hata. İlk derece mahkemesinin kararında usul hatası. İlk derece mahkemesinin kararında adaletsizlik.

İtiraz Süreci ve Süresi
Temyiz, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz eden tarafça yapılır. İtiraz, ilk derece mahkemesinin kararından itibaren iki hafta içinde yapılmalıdır. Temyiz mahkemesi itirazı inceleyerek itirazın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. İtiraz talebinin kabul edilmesi halinde istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kanuna uygunluk açısından inceler. İtiraz incelemesinin, istinaf mahkemesinin gündemine alınmasından itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması gerekir. Ancak itiraz incelemesi daha uzun bir süre gerektirebilir.
İtiraz Süreci ve Ücreti
İtiraz ücretinin ödenmesi üzerine itirazda bulunulabilir. İtiraz ücreti, temyiz talebinin yapıldığı mahkeme tarafından belirlenir.
Temyiz ve Temyiz Arasındaki Farklar
Temyiz ve temyiz, hukuk davalarında kullanılan yasal çözüm yollarıdır. İtiraz, temyiz aşamasını geçmiş ve tekrar temyiz imkânı kapatılmış bir karara karşı başvurulabilecek hukuki yol olup, kararın yalnızca hukuki sebepler açısından incelenmesine olanak sağlar. Temyiz, ilk derece mahkemesinin kararının kanuna uygunluğu açısından bir üst mahkemede incelenmesi amacıyla yapılan başvuruyu ifade eder. Temyiz ve temyiz arasındaki temel farklar şunlardır: Temyiz hukuki aşamasını geçmiş kararlara karşı temyiz yapılabilir. İlk derece mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. İtiraz yalnızca hukuki gerekçelerle incelenir. İtiraz başvurusu hukuki ve mali sebepler açısından incelenir. İtiraz, temyiz mahkemesi tarafından incelenir. İtiraz başvurusu bölge adliye mahkemesi tarafından incelenir.

Temyiz ve Hukukun Temel İlkeleri
Temyiz, hukukun temel ilkelerinden biri olan adil yargılanma hakkının bir gereğidir. İtiraz, tarafların haklarının korunmasını ve hatalı veya haksız kararların düzeltilmesini sağlar. Temyiz, yasanın adaleti sağlama misyonunun bir parçasıdır. Temyiz yolu ile taraflar ilk derece mahkemesinin kararına itiraz edebilir ve haklarının korunmasını sağlayabilirler.
İtiraz Süreci ve Örnek Olay İncelemeleri
Temyiz süreci hukuk davalarında sıklıkla kullanılan bir çözüm yoludur. Temyiz sürecine ilişkin bazı örnekler şöyle: Bir kişi, başka bir kişiye karşı açtığı tazminat davasında ilk derece mahkemesi tarafından haklı bulunarak tazminat kazandı. Ancak davalı, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka aykırı bularak temyize başvurdu. Temmuz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*