Plato Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Platon nedir?
Platon, M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış bir Antik Yunan filozofudur. Sokrates’in öğrencisi ve Aristoteles’in öğretmeniydi. Batı felsefesinin kurucularından biri olarak kabul edilmekte ve düşünceleri günümüzde felsefe, siyaset, eğitim ve sanat alanlarında etkili olmaya devam etmektedir.

Platon’un hayatı
Platon Atina’da soylu bir ailede doğdu. Gençliğinde Sokrates’in öğrencisi oldu ve onun felsefi görüşlerini benimsedi. Sokrates’in MÖ 399 yılında idam edilmesinin ardından Atina’yı terk ederek 12 yıl boyunca Mısır, İtalya ve Sicilya’da yaşadı. Bu süre zarfında farklı kültürleri ve felsefeleri inceledi. MÖ 387’de Atina’ya döndü ve Akademia adında bir felsefe okulu kurdu. Akademia, Platon’un ölümünden sonra 900 yıl boyunca faaliyet göstermiş ve Batı felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Platon’un felsefesi
Platon’un felsefesi idealizm adı verilen felsefi bir akıma dayanmaktadır. İdealizme göre gerçek dünya, duyularla algıladığımız dünyadan farklıdır. Gerçek dünya, duyularımızla algılayamadığımız, değişmez ve mükemmel ideal formlardan oluşur. Duyularımızla algıladığımız dünya da bu ideal formların bir yansımasıdır. Platon’un felsefi görüşlerinin temelini oluşturan kavramlardan biri fikirdır-dir. Fikir, duyularımızla algılayamadığımız, değişmeyen ve mükemmel gerçekliği temsil eder. Mesela güzellik fikri, bütün güzel şeylerin ortak özelliği olan güzelliktir. Bu fikir duyularımızla algıladığımız güzel şeylerden farklıdır. Duyularımızla algıladığımız güzel şeyler, ideal güzelliğin kusurlu yansımalarından başka bir şey değildir. Platon’un felsefi görüşlerinin temelini oluşturan bir diğer kavram ise ruh mu. Platon’a göre ruh ölümsüzdür ve ölümden sonra da varlığını sürdürür. Ruh ideal formları kavrama yeteneğine sahiptir. İnsanın amacı ruhunu ideal formlara yaklaştırmaktır. Bu da ancak eğitim ve felsefeyle mümkündür. Platon’un felsefesi Batı felsefesinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Platon’un fikirleri Aristoteles, Augustine, Descartes, Spinoza, Kant ve Hegel gibi filozoflar tarafından geliştirildi. Platon’un fikirleri günümüzde felsefe, siyaset, eğitim ve sanat alanlarında etkili olmaya devam etmektedir.
Platon’un felsefi görüşleri
Platon’un felsefi görüşleri, epistemoloji, ontoloji, etik ve siyaset felsefesi Dört ana alanda incelenebilir:
epistemoloji
Platon’a göre bilgi duyularla değil akılla elde edilir. Duyularla elde edilen bilgiler geçici ve yanıltıcıdır. Gerçek bilgi, akıl yoluyla elde edilen ve değiştirilemeyen bilgidir.
Ontoloji
Platon’a göre gerçek dünya, duyularla algıladığımız dünyadan farklıdır. Gerçek dünya, duyularımızla algılayamadığımız, değişmez ve mükemmel ideal formlardan oluşur. Duyularımızla algıladığımız dünya da bu ideal formların bir yansımasıdır.
etik
Platon’a göre erdem, ruhun ideal formlara yaklaşımıdır. Erdemli insan akıllı, adil ve cesur insandır.
Siyaset felsefesi
Platon’a göre ideal devlet üç sınıftan oluşur: Filozoflar, koruyucular ve üreticiler. Filozoflar devleti yöneten sınıftır. Muhafızlar devleti koruyan sınıftır. Üreticiler devletin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan sınıftır.
Platon’un eserleri
Platon 34 eser yazdı. Bu çalışmalara diyaloglar denir. Diyaloglar genellikle Sokrates ile bir öğrenci veya arkadaş arasındaki konuşmaları içerir. Platon’un en önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

Sokrates’in Savunması
Gorgias
Phaidon
Protagoralar
Politeia
Timaeus
Eleştiri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*