Mübaşir Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

İcra memuru nedir?
İcra memurları, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan adli yardımcı personeldir. Adalet Bakanlığı tarafından taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere atanırlar. İcra memurlarının en az lise mezunu olması ve tutanak bilme becerisine sahip olması gerekmektedir. İcra memurları, mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda icra memurları şu görevleri yerine getirir: Duruşma odalarını hazırlamak ve düzenlemek, duruşmaya girecek tarafları, tanıkları ve görevlileri yerlerine davet etmek, duruşma sırasında hakimin emir ve beyanlarını bildirmek, duruşma tutanaklarını tutmak, tutanakları yazmak. mahkeme kararlarının alınması ve ilgili yerlere iletilmesi, tebligat işlemlerinin yapılması, mahkeme dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, icra memurları mahkemelerin temizlik ve düzenini sağlamada en önemli yardımcı unsurlardan biridir. Duruşmaların düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda icra memurlarına büyük sorumluluk düşmektedir.

İcra memurlarının görevleri
İcra memurları yukarıda sıralanan görevlere ek olarak mahkemenin gerektirdiği diğer görevleri de yerine getirmekle sorumludur. Bu görevler mahkemenin türüne ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin ceza mahkemelerinde görev yapan icra memurları, duruşma sırasında sanıkları ve avukatlarını gözlemlemek, tutuklama ve tahliyeleri yapmak, ceza vermek gibi görevleri de üstlenebilmektedir. Hukuk mahkemelerinde görev yapan icra memurları, tarafların iddia ve savunmalarını dinlemek, delil toplamak, bilirkişi raporları hazırlamak gibi görevleri de yerine getirebilirler.
Mübaşir Olmanın Şartları
İcra memuru olabilmek için şu şartların sağlanması gerekir: Türk vatandaşı olmak, En az lise mezunu olmak, Tutanak tutma becerisine sahip olmak, Kamu haklarından yoksun olmamak, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Devlet güvenliğine karşı suçlar. anayasal düzen ve bu düzenin işleyişi, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, affedilse bile. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suiistimal, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, bir fiilin ifasını tahrif etme, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılığı suçlarından mahkum olmamak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmamak veya askerlik yükümlülüğünün bulunmaması.

Nasıl İcra Memuru Olunur?
İcra memuru olabilmek için her yıl Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınava girmek gerekmektedir. Sınavı geçenler icra memuru olarak atanıyor. Sınava başvurmak için Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan başvuru kılavuzunda belirtilen koşulları sağlamanız ve başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
İcra memuru maaşı
İcra memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. İcra memurlarının maaşı kıdem, derece ve seviyeye göre değişmektedir.
İcra memurlarının sorumlulukları
İcra memurları görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara dikkat etmekle yükümlüdürler: Mahkemenin düzenini ve güvenliğini sağlamak, Hakim emir ve beyanlarını eksiksiz yerine getirmek, Duruşma tutanaklarını doğru ve eksiksiz tutmak, Mahkeme kararlarını zamanında ve doğru yazmak. , Tebligat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması, Mahkeme dosyalarının dikkatli bir şekilde tutulması, Mahkeme salonunun temizliğinin sağlanması ve İcra memurlarının görevlerini yerine getirirken hata yapmaları halinde disiplin cezasına tabi tutulabilirler. Hatta bazı durumlarda görevlerinden bile uzaklaştırılabilirler.
Çözüm
İcra memurları mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur. İcra memurları görevlerini yerine getirirken dikkatli ve özenli davranarak adaletin işleyişine katkıda bulunurlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*