Ecrimisil Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Ecrimisil nedir?
Ecrimisil, bir malın veya taşınmazın, sahibinin izni ve rızası olmaksızın başka bir kişi tarafından kullanılması sonucu sebep olunan zararın tazminidir. Bir başka deyişle ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da bilinmektedir. Ecrimisil Türk Medeni Kanununun 986. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Bir şeyin malikinin, o şeyin sahibi olmaksızın, o şeyden elde ettiği veya elde edeceği menfaatler, o şeyin sahibi tarafından malikten alınabilir.” Ecrimisil bir tür tazminattır. Bu nedenle tazminat talep edilebilmesi için bir zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu zarar maddi olabileceği gibi manevi de olabilir.

Ecrimisil Talebi İçin Gerekli Koşullar
Tazminat talebinde bulunabilmek için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir:

Bir malı veya taşınmazı, sahibinin izni ve rızası olmadan kullanmak: Tazminat talebinde bulunabilmek için, mal veya taşınmaz malikinin, malın kullanılmasına izin vermemiş olması gerekir. Mal sahibi, malı kullanma izni vermişse tazminat talep edilemez.
Haksız işgal: Tazminat talebinde bulunabilmek için malın veya taşınmazın haksız yere işgal edilmiş olması gerekir. Haksız işgal, mülkün veya gayrimenkulün yasa dışı kullanılmasıdır.
Zarar: Tazminat talebinde bulunabilmek için, malın veya taşınmazın haksız işgali sonucu bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Bu zarar maddi olabileceği gibi manevi de olabilir.

Ecrimisil Miktarının Tayini
Ecrimisil miktarının tespiti hâkimin takdirindedir. Hakim, ödül miktarını belirlerken aşağıdaki hususları dikkate alır:

Mal veya gayrimenkulün değeri: Ecrimisil miktarı mal veya gayrimenkulün değerine göre belirlenir. Mülkün veya taşınmazın değeri ne kadar yüksek olursa, ücret miktarı da o kadar yüksek olur.
Malın veya gayrimenkulün kullanım amacı: Ecrimisil miktarı malın veya taşınmazın kullanım amacına göre belirlenir. Mal veya gayrimenkulün ticari amaçla kullanılması halinde ödenecek ücret miktarı daha yüksek olacaktır.
Taşınmazın veya taşınmazın kullanım süresi: Tazminat miktarı, mülkün veya taşınmazın kullanım süresine göre belirlenir. Taşınmazın veya taşınmazın kullanım süresi ne kadar uzun olursa, ödenecek ücret miktarı da o kadar yüksek olur.

Ecrimisil Davası
Tazminat talebinde bulunabilmek için tazminat davası açılması gerekmektedir. Ecrimisil davası, mal veya taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Ecrimisil davası açabilmek için öncelikle davalıya mal veya gayrimenkulün haksız işgaline son verilmesi yönünde ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. İhbarda mülkün veya taşınmazın tahliyesi ve ceza talebinin karşılanması talep ediliyor. Davalının ihtara rağmen malı veya taşınmazı tahliye etmemesi halinde, adli para cezası davası açılabilecek. Ecrimisil davasında, mal veya taşınmaz sahibi, davalının mal veya taşınmazın haksız işgali sonucu uğradığı zararı ispat etmek zorundadır.
Ecrimisil Davası Sonuçları
E-suç davasında kazanan taraf, davalı tarafın e-suç talebini karşılamaya karar verir. Bu karar kesinleştikten sonra davalının fazla tutarı davacıya ödemesi gerekir.
Ecrimisil örnekleri
Ecrimisil günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan hukuki bir kavramdır. Tazminatın talep edilebileceği yerlere bazı örnekler şunlardır:

Kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiracının kiralanan gayrimenkulü kullanmaya devam etmesi durumunda kiracıdan ilave tazminat talep edilebilecektir.
Bir kişinin, taşınmazın üzerinde, taşınmazın sahibinin izni olmaksızın yapı inşa etmesi halinde, taşınmazın sahibinden para cezası istenebilir.
Kamuya ait bir taşınmazı özel bir kişinin işgal etmesi halinde kamu idaresinden ücret talep edilebilecektir.

Çözüm
Ecrimisil, bir malın veya taşınmazın, sahibinin izni ve rızası olmaksızın başka bir kişi tarafından kullanılması sonucu sebep olunan zararın tazminidir. Ödülüm

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*