Iştirak Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Affiliate nedir?
Katılım, Arapça kökenli bir kelime olup, bir işe ortak olmak, bir işe ortak olmak anlamına gelir. Katılım, bir şirketin başka bir şirketin sermayesine ortak olması veya sermayesine ortak olması gibi durumlar için kullanılan bir kelimedir.

Bağlı Kuruluşun Tanımı ve Anlamı
Katılım, sözlükte “ortak olmak, ortak olmak, bir işe dahil olmak, birlikte olmak, katılmak, birleşmek” anlamına gelir. Bir şirketin başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı varsa, sermayede pay sahibi olan şirketlere iştirak denir. Affiliate, bir şirketin başka bir şirkette sahip olduğu hisselerden dolayı ortaklık ilişkisini belirtir. Bu ortaklık ilişkisi hisse oranına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirketin payı %50’nin üzerindeyse bu şirket bağlı ortaklık sayılır. Bağlı ortaklık, bir şirketin kontrol sahibi olduğu başka bir şirkettir.
İştirak Türleri

Katılım, pay oranına göre iki ana gruba ayrılmaktadır:

Bağımsız Ortaklık: Şirketin payı %50’nin altında ise bu tür ortaklıklara bağımsız ortaklık denir. Bağımsız ortaklıklarda şirketlerin yönetim ve denetim yetkileri birbirinden bağımsızdır.
Bağlı ortaklık: Şirketin payı %50’nin üzerinde ise bu tür ortaklıklara bağlı ortaklık denir. Bağlı ortaklıklarda şirketlerin yönetim ve denetim yetkileri bağlı ortaklık tarafından kontrol edilmektedir.

İştirakin Amaçları
Katılım, şirketlerin çeşitli amaçlarla gerçekleştirdiği bir işlemdir. Bağlı ortaklığın ana amaçları şunlardır:

Büyüme: Katılım yoluyla şirketler yeni pazarlara girebilir, yeni ürün ve hizmetler geliştirebilir ve mevcut operasyonlarını genişletebilir.
Rekabet: Katılım yoluyla şirketler rekabet güçlerini artırabilir ve pazardaki paylarını genişletebilirler.
Çeşitlendirme: Katılım sayesinde şirketler mevcut faaliyetlerini çeşitlendirebilir ve risklerini azaltabilir.
Kârlılığın Artırılması: Katılım sayesinde şirketler maliyetleri azaltabilir ve verimliliği artırabilir.

Affiliate’in Avantajları
Bağlı ortaklığın ana avantajları şunlardır:

Büyüme: Affiliate, şirketlerin büyümesine ve yeni pazarlara girmesine olanak tanır.
Rekabet: Üyelik, şirketlerin rekabet güçlerini artırmalarına ve pazardaki paylarını genişletmelerine yardımcı olur.
Çeşitlendirme: Katılım, şirketlerin mevcut faaliyetlerini çeşitlendirmesine ve riskleri azaltmasına yardımcı olur.
Kârlılığın Artırılması: Yetki devri, şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.

Katılımın Dezavantajları
Bağlı ortaklığın ana dezavantajları şunlardır:

Yatırım Riski: Katılım şirketler için yatırım riski oluşturabilir.
Yönetim Zorlukları: Bağlılık, şirketlerin yönetim ve denetim zorluklarıyla karşılaşmasına neden olabilir.
Kontrol Kaybı: Bağlı ortaklıklarda şirketlerin başka bir şirket tarafından kontrol edilmesi riski bulunmaktadır.

İştirak Muhasebesi
Bağlı ortaklık ilgili muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmektedir. Türkiye’de bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesinde Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK) ilgili standartları uygulanmaktadır.
Satış Ortaklığı Örnekleri
Katılım, şirketlerin sıklıkla gerçekleştirdiği bir işlemdir. Türkiye’de pek çok firmanın iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin Koç Holding’in Ford Otosan, Akbank ve Migros gibi birçok iştiraki bulunmaktadır.
Çözüm
Üyelik, şirketlerin büyüme, rekabet, çeşitlenme, kârlılığı artırma gibi amaçlarla gerçekleştirdiği bir işlemdir. Pay oranına bağlı olarak farklı katılım türleri bulunmaktadır. Katılım bir yatırım riski oluşturabilir ve şirketler için yönetim zorlukları yaratabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*