Iltica Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Sığınma nedir?
İltica, bir kişinin kendi ülkesinde zulüm veya ayrımcılık riski nedeniyle başka bir ülkeye sığınması ve o ülkede koruma talep etmesidir. Sığınma bir insan hakkıdır ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır.

İltica Tarihi
Sığınma kavramı eski çağlardan beri var olmuştur. Örneğin MÖ 5. yüzyılda Atina, şehir devletinden sürgün edilenler için bir sığınak olarak görülüyordu. Orta Çağ’da kilise, zulüm görenleri korumak için bir sığınak görevi görüyordu. Modern iltica hukukunun temelleri 19. yüzyılda atılmıştır. 1848’de Avrupa’da siyasi zulümden kaçan milyonlarca insana sığınma hakkı tanıyan bir dizi yasa çıkarıldı. 20. yüzyılda dünya çapındaki savaşlar ve çatışmalar nedeniyle sığınma daha da önem kazandı.
İltica Türleri

Sığınma iki ana kategoriye ayrılır:

Mülteci: Mülteci, kendi ülkesinde zulüm tehlikesi nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişidir. Zulüm ırk, din, milliyet, siyasi görüş veya belirli bir sosyal gruba mensubiyet gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
Mülteci: Mülteci, ülkesini terk etmek zorunda kalan ve ülkesine döndüğünde zulüm görme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişidir. İltica başvurusu, sığınma başvurusundan farklı olarak henüz mülteci statüsü kazanmamıştır.

Sığınma Nedenleri
İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek sığınma talebinde bulunuyorlar. En yaygın nedenler şunlardır:

Siyasi zulüm: Bir kişi siyasi görüşleri veya faaliyetleri nedeniyle zulme uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaysa sığınma başvurusunda bulunabilir.
Dini zulüm: Bir kişi dini inançları veya uygulamaları nedeniyle zulme uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaysa sığınma başvurusunda bulunabilir.
Irksal veya etnik zulüm: Bir kişi ırkı veya etnik kökeni nedeniyle zulme uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaysa sığınma başvurusunda bulunabilir.
Savaş veya çatışma: Savaş veya çatışma nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişiler sığınma başvurusunda bulunabilmektedir.
Ekonomik nedenler: Ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişiler sığınma başvurusunda bulunabilirler.

İltica Prosedürü
İltica başvurusunda bulunmak için kişinin sığınma başvurusunu kabul eden bir ülkeye gitmesi gerekir. Başvuru genellikle o ülkenin göçmenlik makamlarına yapılır. Başvuruda kişinin ülkesini neden terk etmek zorunda kaldığını ve sığınma talebini destekleyen delilleri sunması gerekir. Başvuru o ülkenin göçmenlik makamları tarafından incelenir. Başvuru olumlu sonuçlandığı takdirde kişiye mülteci statüsü veriliyor. Mülteci statüsü kişiye o ülkede yaşama ve çalışma hakkı verir.
Türkiye’de sığınma
Türkiye, 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolünü imzalayan bir ülkedir. Bu anlaşmalar Türkiye’nin mültecileri koruma yükümlülüğünü şart koşuyor. Türkiye’deki sığınma başvuruları İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Başvuru yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Başvuruda kişinin ülkesini neden terk etmek zorunda kaldığını ve sığınma talebini destekleyen delilleri sunması gerekir. Başvuru Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Başvuru olumlu sonuçlandığı takdirde kişiye mülteci statüsü veriliyor. Mülteci statüsü kişiye Türkiye’de yaşama ve çalışma hakkı verir.
Türkiye’de İlticanın Zorlukları
Türkiye’de sığınma birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Yeterli kaynak yok: Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Bu nedenle mültecileri koruyacak yeterli kaynak bulunmuyor.
Yasadışı göç: Türkiye kaçak göçmenlerin geçiş noktasıdır. Bu durum mültecilerle yasadışı göçmenler arasında ayrım yapmayı zorlaştırıyor.
Kültürel farklılıklar: Mültecilerin çoğu Türkiye’nin ana kültüründen farklı bir kültürden geliyor. Bu durum mültecilerin uyum sağlamasını zorlaştırıyor.

Çözüm
Sığınma bir insan hakkıdır

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*