Ictihadi Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

İçtihad nedir?
İslam hukukunda içtihat, Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi şeriat kaynaklarında açık ve kesin bir hükmü bulunmayan bir meselenin fıkıh esaslarını kullanarak hükmünü çıkarmak için yapılan zihinsel çabaya verilen Arapça terimdir. prosedür. Sözlükte “gayret etmek, bütün gücünü kullanmak, ısrarcı olmak, zahmete katlanmak” anlamına gelen cehd kökünden türeyen içtihad, “bir konu üzerinde en iyi çabayı göstermek, bütün gücünü o konu üzerinde harcamak” anlamlarına gelir. birşey başarmak.” İslam hukukunda içtihadın önemi büyüktür. Çünkü şeriat insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bütündür. Ancak bu ihtiyaçların tamamını açık ve kesin olarak şeriat kaynaklarında bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla içtihat yoluyla yeni hükümler çıkarmak şeriatın evrenselliğini ve geçerliliğini korumasını sağlar.

İçtihat Tarihi
İçtihad, İslam’ın ilk dönemlerinden beri uygulanan bir yöntemdir. İlk dönemlerde Hz. Peygamberimiz ve sahabeleri Kur’an ve sünnetin ışığında yeni hükümler yayınladılar. Bu dönemde içtihadın temelleri atılmış ve fıkıh alanında ilk çalışmalar yapılmıştır. İslam’ın klasik döneminde içtihadın önemi daha da arttı. Bu dönemde fıkıh mezhepleri ortaya çıkmış ve her mezhep kendi içtihat yöntemini geliştirmiştir. İslam’ın modern döneminde içtihadın önemi yeniden gündeme gelmiştir. Bu dönemde yeni içtihat anlayışları ortaya çıkmış ve şeriatın geçerliliğini koruyabilmesi için içtihadın gerekli olduğu tartışılmıştır.
İçtihadın Şartları
İçtihat yapabilmek için bazı şartların olması gerekir. Bu koşullar şunlardır:

İslam’ın temel iman esaslarına (akide) inanmak.
Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i anlayacak kadar Arapça bilmek.
Fıkıh alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
Muhakeme ve muhakeme yeteneklerine sahip olmak.
Fıkıh alanındaki gelişmeleri takip etmek.

İçtihat Türleri
İctihad farklı kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
Kaynaklarına göre içtihat türleri

Kur’an-ı Kerim’e dayalı içtihad: Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin yorumlanarak karar verilmesini amaçlayan içtihattır.
Sünnete dayalı içtihad: Hz. Peygamber’in söz, fiil ve tasviplerini yorumlayarak karar vermeyi amaçlayan içtihaddır.
İcmaya dayalı içtihad: İslam alimlerinin icma ettiği içtihattır.
Kıyaslamaya dayalı içtihad: İçtihad, Kur’an, Sünnet ve İcma’da açık bir hükmü bulunmayan bir konu hakkında, benzer bir konudaki hükme benzetilerek hüküm çıkarmayı amaçlayan bir ictihaddır.

Kapsamına göre içtihat türleri

Aslı içtihad: Kur’an-ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas gibi şeriat kaynaklarında bulunmayan bir konuda hüküm çıkarmayı amaçlayan içtihaddır.
Tercih edilen içtihat: Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi şeriat kaynaklarında birden fazla hükmün bulunduğu durumlarda bu hükümlerden birinin seçilmesi içtihattır.

İçtihad Süreçleri
İçtihad, bir meseleyi ortaya çıkarmak için takip edilen bir süreçtir. Bu süreç şunları içerir:

Sorunun belirlenmesi: İçtihadın yapılacağı konunun açık ve kesin olarak belirlenmesi gerekir.
Konuyu kaynaklarına göre incelersek: Konunun Kur’an-ı Kerim, sünnet, icmâ ve kıyas gibi şeriat kaynaklarında nasıl ele alındığı incelenmektedir.
Sorunun sonucu: Konunun incelenmesi sonucunda bu konuda bir karara varılır.

İçtihadın Önemi
İçtihad, İslam hukukunun gelişmesinde ve güncel tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. İçtihad, şeriat, insan sayesinde

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*