Aleyhine Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Karşı ne anlama geliyor?
Karşıt kelimesi Türkçede karşı, karşı, karşı anlamına gelir. Bir şeyin veya eylemin bir kişi veya grubun yararına değil, zararına veya zararına olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Karşı Kelimenin Kökeni
“Karşı” kelimesi Arapça “aleyh” kelimesinden gelir. “Karşı” kelimesi “karşı” anlamına gelir. Türkçeye “karşı” olarak çevrildi.

Karşı Kelimenin Kullanım Alanları
Karşı kelimesi günlük hayatta ve hukukta çok kullanılan bir kelimedir.

Günlük Yaşamda Kullanım Alanları
Günlük hayatta “karşı” kelimesi sıklıkla şu durumlarda kullanılır: Birinin bir şeye karşı olduğunu veya onaylamadığını ifade etmek için: “Ben bu karara karşıyım.” Birinin bir şeyden zarar gördüğünü, mağdur edildiğini ifade etmek için: “Bu durumdan çok zarar gördü.” Birinin bir şeyden faydalanmadığını veya faydalanamadığını ifade etmek: “Bu fırsatı değerlendiremedi.”

Hukukta Kullanım Alanları
Hukukta “karşı” kelimesi genellikle şu durumlarda kullanılır: Bir kişi veya kurum aleyhine açılan bir davada: “Dava davacı aleyhine karara bağlanmıştır.” Bir kişi veya kurum aleyhine verilen kararda: “Bu karar sanık aleyhinedir.” Bir kişi veya kurum aleyhine delil veya delil sunarken: “Bu delil sanık aleyhine kullanılmıştır.”

Karşı kelimesinin cümle içinde kullanımı

“Bu karar işçinin aleyhineydi.” “Suçluya karşı yeterli delil yoktu” “Mahkeme sanık aleyhine karar verdi” “Olay mağdura karşı kullanıldı.” “Bu uygulama tüketicinin aleyhinedir.”

Karşı kelimesinin eş anlamlıları
Karşı kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir: Karşı Karşı Karşı Zararına Karşı

Karşı kelimesinin zıt anlamları
Karşı kelimesinin zıt anlamlıları ise şunlardır: Lehine, Menfaatine.

Karşı Kelimenin Örnek Cümleleri

Bu karar işçinin aleyhineydi. Suçluya karşı yeterli delil yoktu. Mahkeme sanık aleyhine karar verdi. Olay mağdura karşı kullanıldı. Bu uygulama tüketicilerin zararınadır.

Karşı Kelimenin Kullanıldığı Bazı Deyimler ve Atasözleri

“Karşı gelmek” (Birine veya bir şeye zarar vermek.) “Karşı olmak” (Birine veya bir şeye zarar vermek istemek.) “Aleyhinde konuşmak” (Birisine veya bir şeye kötü davranmak.) “Karşı olmak” (Birine veya bir şeye zarar vermek.) ) “Karşı olmak” (Birine veya bir şeye zarar vermek istemek.)

Çözüm
Karşı kelimesi Türkçede çok kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta ve hukukta farklı anlamlarda kullanılabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*