Vesayet Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Velayet nedir?
Velayet, yasal bir kurum olarak, yoksulların ve vesayet altında olmayan küçüklerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla getirilmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet makamı olarak atandı. Velayet iki temel amaca dayanmaktadır: Engelli veya reşit olmayanların kişilik haklarını korumak. Engelli kişinin veya reşit olmayanların varlıklarını korumak.

Velayet Türleri

Velayet, kısıtlamanın nedenine göre iki şekilde sınıflandırılabilir:

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle velayet: Bu vesayet türü, kişinin akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı hallerde uygulanır.
Diğer nedenlerden dolayı velayet: Bu vesayet türü, kişinin akıl hastalığı veya akıl zayıflığı dışındaki nedenlerle hareket etme kapasitesinin kısıtlandığı durumlarda uygulanır.

Vesayet Altındaki Kişiler

Vesayet altındaki kişiler şunlardır:

Küçükler: 18 yaşını doldurmamış kişiler velileri tarafından temsil edilir. Ancak boşanma, anne ve babanın ölümü veya başka sebeplerden dolayı vesayet altına alınamayan çocuklar, vesayet makamı tarafından vasi atanmak suretiyle temsil edilir.
Akıl hastalığı veya zihinsel bozukluğu olan kişiler: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle fiil ehliyetini kaybetmiş kişiler, vasi atanmak suretiyle vesayet makamı tarafından temsil edilir.
1 yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılanlar: 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılan kişiler, vesayet makamı tarafından vasi atanmak suretiyle temsil edilir.
Savaş veya afet nedeniyle temsil edilemeyen kişiler: Savaş veya afet nedeniyle temsil edilemeyen kişiler, vesayet makamı tarafından vasi atanmak suretiyle temsil edilir.

Gardiyan kimdir?
Vasi, vesayet altındaki kişinin kişilik haklarını ve mallarını korumak üzere atanan kişidir. Vasi, vesayet makamı tarafından atanır. Vasi, vesayet altındaki kişinin kişilik haklarını korumak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: Vesayet altındaki kişinin bakımını, eğitimini ve temsilini sağlar. Vesayet altındaki kişinin sağlık ve güvenliğini korur. Vesayet altındaki kişinin sosyal ilişkilerini düzenler. Vasi, vesayet altındaki kişinin mal varlığını korumak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: Vesayet altındaki kişinin mal varlığını yönetir. Vesayet altındaki kişinin borçlarını öder. Vesayet altındaki kişinin mal varlığından elde edilen geliri muhafaza eder.

Vesayet Süreci
Vesayet süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

Velayet başvurusu: Vesayet altına alınması gereken kişinin yakınları veya kamu görevlileri vesayet başvurusunda bulunur.
Velayet kararı: Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet başvurusunu değerlendirerek karara bağlar.
Vasi atanması: Vesayet kararı verilmesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet altındaki kişiye bir vasi atar.

Vesayetin Sonu
Velayet aşağıdaki durumlarda sona erer:

Sınırlı kişinin fiil ehliyetinin kazanılması: Sınırlı kişinin fiil ehliyetine kavuşması halinde vesayet sona erer.
Kısıtlının ölümü: Sınırlı kişinin ölümü halinde velayet sona erer.
Vesayet makamının kararı: Vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin menfaatleri doğrultusunda vesayet kararını iptal edebilir.

Velayet ile İlgili Diğer Hususlar

Vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin menfaatleri doğrultusunda vasi atamak veya vesayet kararının iptali gibi gerekli tedbirleri alır.
Vesayet altındaki kişi, vesayet makamından, vasisinden veya kanuni temsilcisinden bilgi ve belge talep edebilir.
Vesayet altındaki kişi, vesayet makamına şikayette bulunabilir.

Velayet, kişilerin kişilik ve mülkiyet haklarını koruyan önemli bir hukuki kurumdur. Vesayet makamı ve vasi, vesayet altındaki kişinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri almakla sorumludur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*