Tecrit Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

İzolasyon Nedir?
İzolasyon, kişinin dış dünyadan ayrılarak kendi haline bırakılması olgusudur. İlişki içinde bulunulan topluluktan uzaklaşmak, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yalnız kalmaktır. Bunu kendi başına yapmak inzivaya çekilme olarak kabul edilir. İzolasyon günlük hayatta çeşitli nedenlerle uygulanabilmektedir. Örneğin bulaşıcı bir hastalıktan korunmak için bir hastayı diğer insanlardan izole etmek, bir suçluyu cezalandırmak veya korumak için diğer mahkumlardan ayırmak, bir kişiyi psikolojik olarak tedavi etmek için dış dünyadan izole etmek.
İzolasyon Çeşitleri

İzolasyon uygulanma şekline göre çeşitli türlere ayrılabilir. Bu türlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel izolasyon: Bu tür izolasyon, bir kişinin diğer insanlardan fiziksel olarak ayrılmasıdır. Örneğin bir kişiyi cezaevine koymak, bir hastayı karantinaya almak, bir kişiyi hücreye kilitlemek vb.
Psikolojik izolasyon: Bu tür izolasyon, bir kişinin diğer insanlardan psikolojik izolasyonudur. Örneğin bir kişiyi yalnız bırakmak, kişiyi izole bir ortamda tutmak, sürekli gözetim altında tutmak vb.
Sosyal izolasyon: Bu tür izolasyon, kişinin diğer insanlardan sosyal olarak uzaklaşmasıdır. Örneğin birini toplumdan uzaklaştırmak, dışlamak, ayrımcılığa maruz bırakmak vb.

İzolasyonun Nedenleri

Çeşitli nedenlerle izolasyon uygulanabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi: Bulaşıcı bir hastalıktan korunmak için hastayı diğer insanlardan izole etmek izolasyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Örneğin, koronavirüs pandemisi sırasında hastaların karantinaya alınması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla uygulanan bir izolasyon uygulamasıdır.
Ceza: Bir suçluyu cezalandırmak veya korumak için diğer mahkumlardan ayırmak, hücre hapsinin diğer bir yaygın nedenidir. Örneğin ağır suçluların hücre hapsi, hücre hapsinin cezalandırıcı bir uygulamasıdır.
Psikolojik tedavi: Bir kişiyi psikolojik olarak tedavi etmek amacıyla dış dünyadan izole etmek de izolasyonun bir başka nedenidir. Örneğin şizofreni gibi hastalıkları olan kişilerin psikiyatri hastanelerinde tutulması psikolojik tedavi amaçlı izolasyon uygulamasıdır.
İnsan hakları ihlali: Bazı durumlarda izolasyon insan hakları ihlali olarak değerlendirilebilir. Örneğin bir kişiyi siyasi görüşlerinden dolayı hapsetmek ya da etnik kimliğinden dolayı tecrit etmek insan hakları ihlali sayılan tecrit uygulamalarıdır.

İzolasyonun Etkileri
İzolasyonun kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Fiziksel olarak izolasyon, kişinin hareketsiz kalmasına, kas güçsüzlüğüne, kilo almasına, uyku bozukluklarına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Ruhsal olarak izolasyon, kişinin yalnızlık, izolasyon, kaygı, depresyon, öfke ve hatta intihar gibi sorunlar yaşamasına neden olabilir.
İzolasyona İlişkin Yasal Düzenlemeler
İzolasyon bazı durumlarda yasal düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Örneğin Türkiye’de cezaevlerinde uygulanan tecrit Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenleniyor. Bu kanuna göre tecrit ancak cezanın infaz amacını sağlamak için uygulanabilir ve belirli süreleri aşmamalıdır.
Tecrit ve İnsan Hakları
Tecrit, insan hakları açısından tartışmalı bir konudur. Bazı insan hakları savunucuları izolasyonun her koşulda insan hakları ihlali olduğunu savunurken, bazıları da izolasyonun bazı durumlarda gerekli olabileceğini savunuyor. Tecridin insan hakları açısından kabul edilebilir olup olmadığı, izolasyonun amacına, süresine ve koşullarına göre değerlendirilmelidir. Örneğin bulaşıcı bir hastalığa karşı korunmak için izolasyon yapılması insan hakları ihlali sayılmaz. Ancak bir kişinin siyasi görüşlerinden dolayı hapsedilmesi veya etnik kimliğinden dolayı tecrit edilmesi insan hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir.
Çözüm
İzolasyon, çeşitli nedenlerle uygulanabilen, kişiyi dış dünyadan koparıp yalnız bırakma olgusudur. İzolasyon, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir uygulamadır. Tecridin insan hakları açısından kabul edilebilir olup olmadığı, izolasyonun amacına, süresine ve koşullarına göre değerlendirilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*