Tebliğ Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Tebliğ Nedir?
Bildirim, bir şeyi veya haberi iletmek anlamına gelen bir kelimedir. Hukuk, din, psikoloji, iletişim gibi farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Hukukta Tebligat
Kanunda tebligat, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan resmi belgelerin muhataplarına teslim edilmesi anlamına gelir. Bildirim, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Tebligat Kanununa göre tebligat, muhatabın bilinen son adresine yapılır. Muhatabın bilinen son adresi, muhatabın beyanı, resmi kayıtlar ve diğer delillerle belirlenir. Bildirim PTT Genel Müdürlüğü görevlileri ve yetkilileri tarafından yapılır. Bildirim yapıldığında bildirim yapılacak kişinin kimliği belirlenir ve bildirim belgesi imzalanarak teslim edilir. Tebligat yapılacak kişinin adresinde bulunmaması halinde, tebligat belgesi imzalanarak muhtara veya memura bırakılır. Tebligat belgesi, alıcı adresine teslim edildiği tarihten itibaren tebliğ edilmiş sayılır.
Dinde Bildiri

Dinde tebliğ, peygamberlerin görevi sayılmaktadır. Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmekle görevlidirler. İslam dininde tebliğ önemli bir kavramdır ve Müslümanların da tebliğ görevini yerine getirmesi gerektiğine inanılmaktadır.
Psikolojide Makale
Psikolojide iletişim, bir kişinin başka bir kişiye bilgi veya mesaj iletmesi anlamına gelir. Bildirim sözlü, yazılı veya jest ve mimiklerle yapılabilir. Vaaz verirken mesajın anlaşılması ve kabul edilmesi önemlidir.
İletişim Tebliği
İletişimde bildirim, bir kişinin bir bilgiyi veya mesajı başka bir kişiye iletmesi anlamına gelir. Tebliğ iletişimin temel unsurlarından biridir. Mesajın açık, anlaşılır ve etkili olması önemlidir.
Bildirim Türleri
Tebliğler farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
1. Resmi Tebliğler
Resmi bildirimler, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bildirimlerdir. Mahkeme kararları, icra ihbarları, vergi ihbarnameleri gibi tebliğler resmi tebliğlere örnektir.
2. Özel Tebliğler
Özel bildirimler özel kişiler tarafından yapılan bildirimlerdir. Sözleşme imzalanması veya ihale duyurusu yapılması gibi bildirimler özel bildirimlere örnektir.
3. Sözlü Tebliğler
Sözlü bildirimler sözlü olarak yapılan bildirimlerdir. Sözlü bildirim, bir kişinin başka bir kişiye bir bilgi veya mesaj söylemesidir.
4. Yazılı Tebliğler
Yazılı bildirimler yazılı olarak yapılan bildirimlerdir. Bir mektup, bir belge veya bir sözleşmenin imzalanması yazılı bildirimdir.
Bildirim Süreçleri
Bildirim bir süreçtir. Tebligat işleminin aşamaları şu şekildedir: Tebligat yapılacak kişinin belirlenmesi, Tebligat dokümanının hazırlanması, Tebligat dokümanının muhataplara teslim edilmesi, Tebligat dokümanının muhatap tarafından imzalanması, Muhataplara tebliğ edilecek tebligat dokümanının dikkate alınması.

Bildirim Prosedürleri
Bildirim farklı yöntemlerle yapılabilir. Bildirim yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Kişisel Bildirim: Bildirim belgesi muhatabına bizzat teslim edilir.
Muhtar’a bildirim: Tebligat belgesinin muhatap adresinde bulunmaması halinde imza ile muhtara bırakılır.
PTT Bildirimi: Bildirim belgesi PTT aracılığıyla muhatabına iletilir.
Gazete İlanı Yoluyla Bildirim: Muhatap adresinde bulunmuyorsa veya tebligat yapılamıyorsa, tebligat belgesi muhatabına gazetede ilan edilmek suretiyle bildirilir.

Bildirimin Hukuki Sonuçları
Bildirim hukuki sonuç doğurur. Bildirilen işlem muhatabı tarafından öğrenilmiş sayılır. Bildirilen işleme itiraz edilmesi halinde itiraz süresi bildirim tarihinden itibaren başlar.
Tebliğ Örnekleri

Mahkeme kararının muhataba tebliği

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*