Süryani Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Süryaniler: Tarih, Kültür ve Kimlik
Süryaniler Mezopotamya kökenli bir etnik gruptur. Kendilerine “Suryoye” diyorlar ve Süryanice konuşuyorlar. Süryanice, Kuzeybatı Sami dil ailesine ait bir dildir ve Aram alfabesi ile yazılır. Asurluların tarihi M.Ö. 3. binyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde Mezopotamya’da yaşayan Süryaniler, Asurluların atası sayılmaktadır. Süryanilerin yıkılmasından sonra Süryaniler farklı bölgelere dağılarak kendi kültür ve geleneklerini korumaya devam ettiler. Süryanilerin çoğunluğu Hıristiyandır. Süryani Ortodoks Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi ve Süryani Maronit Kilisesi Süryanilerin en önemli dini kurumlarıdır. Süryaniler tarih boyunca pek çok baskı ve baskıya maruz kalmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Süryani Soykırımı Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirildi. Bu soykırımda yüzbinlerce Süryani katledildi ya da zorla yerinden edildi. Bugün Süryaniler dünyanın her yerinde yaşıyor. Süryanilerin en yoğun yaşadığı ülkeler Irak, Suriye, Türkiye, İran, Lübnan ve Ürdün’dür. Süryaniler kültür ve geleneklerini korumaya devam ederek dünyanın çeşitli yerlerinde önemli bir topluluk oluşturmuşlardır.

Süryanilerin Tarihi
Asurluların tarihi Mezopotamya’da M.Ö. 3. binyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Mezopotamya’da yaşayan Süryaniler, Asurluların atası sayılmaktadır. Asurlular güçlü bir imparatorluk kurdular ve Mezopotamya’nın çoğunu kontrol ettiler. M.Ö. 7. yüzyılda Asur İmparatorluğu Babilliler tarafından yıkıldı. Asur’un yıkılmasından sonra Asurlular farklı bölgelere dağılarak kendi kültür ve geleneklerini korumaya devam ettiler. Süryaniler tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bir bölgede yaşamışlardır. Bu medeniyetlerin etkisi Asur kültürünü ve dilini şekillendirmiştir. Süryaniler Hıristiyanlığı kabul eden ilk topluluklardan biridir. MS 1. yüzyılda Antakya’da kurulan Hıristiyan cemaati Süryani kilisesinin temelini oluşturmuştur. Süryaniler tarih boyunca pek çok baskı ve baskıya maruz kalmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Süryani Soykırımı Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirildi. Bu soykırımda yüzbinlerce Süryani katledildi ya da zorla yerinden edildi.
Süryanilerin Kültürü ve Kimliği
Süryaniler zengin bir kültüre ve kimliğe sahip bir topluluktur. Asur kültürü Mezopotamya’nın kadim gelenekleri ve Hıristiyanlığın etkisiyle şekillenmiştir. Süryanilerin kendilerine ait dilleri ve alfabeleri vardır. Süryanice, Kuzeybatı Sami dil ailesine ait bir dildir ve Aram alfabesi ile yazılır. Süryaniler kendi din ve geleneklerine bağlı bir topluluktur. Süryani Ortodoks Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi ve Süryani Maronit Kilisesi Süryanilerin en önemli dini kurumlarıdır. Süryaniler tarih boyunca pek çok baskı ve zulme maruz kalmalarına rağmen kültürlerini ve kimliklerini korumaya devam etmişlerdir. Süryaniler dünya çapında yaşayan önemli bir topluluktur ve kültürel mirasları dünya çapında takdir edilmektedir.
Süryanilerin Yaşadığı Ülkeler
Süryaniler dünyanın her yerinde yaşıyor. Süryanilerin en yoğun yaşadığı ülkeler Irak, Suriye, Türkiye, İran, Lübnan ve Ürdün’dür.
Irak
Irak, Süryanilerin en yoğun yaşadığı ülkelerden biridir. Irak’ta yaklaşık 150.000 Süryani yaşıyor. Süryaniler Irak’ın kuzeyindeki Ninova Vadisi’nde yoğun olarak yaşıyor.
Suriye
Suriye’de yaklaşık 100.000 Süryani yaşıyor. Süryaniler, Suriye’nin kuzeyindeki Halep ve Haseke vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor.
Türkiye
Türkiye’de yaklaşık 50.000 Süryani yaşıyor. Asur

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*