Şeriat Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Şeriat nedir?
Şeriat, Arapça “şere” kökünden türetilmiş bir kelimedir. “Yol, mezhep, usul, örf, insanı bir nehre veya içme suyu kaynağına götüren yol” anlamına gelir. İslam hukukunda Allah’ın insanlara din olarak koyduğu hükümler bütünü anlamına gelir. Şeriat dört ana kaynaktan oluşur: Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas. Kur’an-ı Kerim İslam dininin en temel kaynağıdır ve şeriatın temel hükümlerini içerir. Eğer sünnet ise Hz. Muhammed’in sözleri, eylemleri ve beyanlarından oluşur. İcma, İslam alimlerinin bir konu hakkında vardıkları ortak görüştür. Kıyas, benzer iki durumdan birinin hükmünün diğerine uygulanması demektir. Şeriat, İslam’ın beş temel ilkesinden biridir. Diğer dört temel esas ise iman, ibadet, ahlâk ve tasavvuftur. Şeriat, Müslümanların günlük yaşamlarında uymaları gereken tüm kural ve hükümleri kapsar. Bu kural ve hükümler bireysel ve toplumsal yaşamın her alanını düzenlemektedir.

Şeriat Kapsamı
İslam’da şeriat üç ana bölüme ayrılmıştır: ibadet, tedavi ve ceza.

Tapmak: İslam’da dört tür ibadet vardır: Farz, vacip, sünnet ve müstehap. Farz ibadetler, yerine getirilmesi gereken ibadetlerdir. Zorunlu ibadetler, sünnetten daha faziletli olan ibadetlerdir. Sünnet namazları, Hz. Muhammed’in yaptığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği ibadetlerdir. Müstehap ibadetler, yapılması faziletli olanlardır.

Tedaviler: İslam’da işlemler, insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Bu kurallar evlilik, boşanma, miras, ticaret, kira, borç ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Cezalar: İslam’da cezalar, hukuka aykırı davranışlara yanıt olarak uygulanan yaptırımlardır. Bu cezalar caydırıcılık ve suçun önlenmesi amacıyla verilmektedir.

Şeriat ve Hukuk
Şeriat İslam’ın kanunudur. İslam hukuku, Müslümanların günlük yaşamlarında uymaları gereken tüm kural ve hükümleri kapsar. Bu kural ve hükümler bireysel ve toplumsal yaşamın her alanını düzenlemektedir. Şeriat, İslam’da din ve devletin ayrılmasını gerektirmez. Dolayısıyla şeriat hükümleri devlet tarafından da uygulanabilmektedir. Bugün birçok İslam ülkesinde şeriat hükümleri devlet hukukunun bir parçası olarak uygulanmaktadır.
Şeriata yönelik eleştiriler
Şeriat bugün bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalıyor. Bu eleştirilerin temelinde bazı şeriat hükümlerinin insan haklarına aykırı olduğu iddiası yer alıyor. Mesela şeriat hükümlerine göre zina yapan erkek ve kadınlara recm cezası uygulanıyor. Bu ceza bazı gruplar tarafından insan haklarına aykırı olarak değerlendiriliyor. Şeriat hükümlerinin insan haklarına aykırı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu konu hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı gruplar şeriat hükümlerinin insan haklarına aykırı olmadığını, aksine insan haklarına uygun olduğunu savunuyor. Diğer gruplar ise şeriat hükümlerinin bazılarının insan haklarına aykırı olduğunu ileri sürüyor.
Çözüm
Şeriat, İslam’ın en temel unsurlarından biridir. İslam’da ibadet, tedavi ve ceza olmak üzere üç ana kısma ayrılır. Şeriat hükümleri, Müslümanların günlük yaşamlarında uymaları gereken tüm kural ve hükümleri kapsar. Şeriat bugün bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalıyor. Bu eleştirilerin temelinde şeriat hükümlerinin bir kısmının insan haklarına aykırı olduğu iddiası yatmaktadır. Şeriat hükümlerinin insan haklarına aykırı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Şeriat, İslam’ın önemli bir parçasıdır ve Müslümanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*