Sadistic Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

sadist ne demek?
Sadizmbirine fiziksel veya duygusal acı vermekten cinsel zevk alma eğilimidir. Bu eğilim, acı veren kişide güç ve kontrol duygusu yaratabilir. Sadizm cinsel bir tercih olarak değerlendirilebilir ancak bazen saldırgan davranış veya zihinsel sağlık sorunu olarak da görülebilir.

Sadizmin kökeni
Sadizmin kökeni tam olarak bilinmese de adını ilk kez Fransız filozof ve yazar Marquis de Sade’dan almıştır. Sade 18. yüzyılda yaşamış ve şiddet ve cinsellik temalarını işleyen pek çok eser yazmıştır. Eserlerinde şiddete ve acıya maruz kalan karakterler sıklıkla cinsel açıdan uyarılır.

sadizmin tanımı
Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5)’a göre sadizm şu şekilde tanımlanmaktadır:

Başkalarına fiziksel veya duygusal acı vermekten cinsel zevk veya cinsel uyarılma elde etme eğilimi.

Sadizmin belirtileri
Sadizmin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle aşağıdakileri içerir: Acı veren eylemlerle ilgili fanteziler kurmak, Acı veren eylemler gerçekleştirmeyi arzulamak, Acı veren eylemler gerçekleştirirken cinsel uyarılma veya orgazm yaşamak.

Sadizmin nedenleri
Sadizmin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir:

Biyolojik faktörler: Bazı araştırmalar sadizmin kalıtsal olabileceğini gösteriyor.
Psikolojik faktörler: Çocukluk çağında yaşanan travma, ihmal veya istismar gibi psikolojik faktörler de sadizmin gelişmesinde rol oynayabilir.
Sosyal faktörler: Cinsellikle ilgili sosyal normlar ve tabular da sadizmi etkileyebilir.

Sadizmin tedavisi
Sadizm sıklıkla psikoterapiyle tedavi edilir. Psikoterapi, kişinin sadist eğilimlerinin kökenlerini ve nedenlerini anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca kişinin sağlıklı cinsel davranışlar geliştirmesine de yardımcı olabilir.
Sadizmin farklı türleri
Sadizm farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaygın sadizm türleri şunlardır:

Fiziksel sadizm: Bu tür sadizmde, acı veren kişi, fiziksel acıya neden olan eylemlerde bulunur. Örneğin bir kişiyi dövmek, yaralamak veya işkence yapmak.
Duygusal sadizm: Bu tür sadizmde, şiddet uygulayan kişi duygusal acıya neden olan eylemlerde bulunur. Örneğin bir kişiyi aşağılamak, aşağılamak veya tehdit etmek.
Cinsel sadizm: Bu tür sadizmde acı veren kişi cinsel eylemlerde bulunarak acıya neden olur. Örneğin, bir kişiyi dövmek, bağlamak veya aşağılayıcı bir şekilde giydirmek.

Sadizmin riskleri
Sadizm hem acıyı veren hem de acı çeken kişi için riskler taşır. Acı veren kişi cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalabilir veya cezai kovuşturma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Acı çeken kişi fiziksel veya duygusal yaralanma riski altındadır.
Sadizm hakkında yaygın yanılgılar
Sadizmle ilgili yaygın yanlış kanılardan bazıları şunlardır:

Sadizm sadece erkeklerde görülür. Aslında sadizm hem erkeklerde hem de kadınlarda ortaya çıkabilir.
Sadizm her zaman cinsel bir eğilimdir. Acı veren kişi, acıdan zevk almak yerine, acı veren kişi üzerinde güç ve kontrol kazanmaktan zevk alabilir.
Sadizm her zaman zararlı bir davranıştır. Bazı durumlarda sadizm, iki yetişkin arasında karşılıklı rızaya dayalı bir cinsel davranış olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak sadizm, bir kişiye fiziksel veya duygusal acı vermekten cinsel zevk alma eğilimidir. Bu eğilim cinsel bir tercih olarak değerlendirilebileceği gibi bazen saldırgan davranış ya da ruh sağlığı sorunu olarak da görülebilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*