Romanlar Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Roman Nedir?
Roman, genellikle düzyazıyla yazılan, kurgusal, nispeten uzun, insanların (veya insan özelliklerine sahip varlıkların) deneyimlerini bir olay örgüsü içinde aktaran ve genellikle kitap olarak yayınlanan edebi bir türdür. Uluslararası ve akademik platformlarda beşinci sanat olarak kabul edilen bir edebiyat alt türüdür. Roman, kısa hikayeden biçimsel olarak daha uzun olsa da bazı kurgusal farklılıklara sahiptir. Örneğin, bir roman çok sayıda kelime nedeniyle olay örgüsü ve karakter çeşitliliği açısından sınırları zorlayabilir. Roman, olay örgüsü içinde birçok hikaye kullanabilir.
Romanın Özellikleri

Romanın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Düzyazı şeklinde yazılmış bir edebiyat türüdür.
Kurgusal bir çalışmadır.
Nispeten uzun bir metin.
İnsanların (veya insan özelliklerine sahip varlıkların) deneyimlerini anlatır.
Bir olay örgüsü içerisinde gelişir.
Genellikle kitap halinde basılmaktadır.

Romanın Tarihi

Roman, edebiyat tarihinin en eski türlerinden biridir. Romanın ilk örnekleri MÖ 3. yüzyılda Çin ve Hindistan’da bulunur. Ancak romanın gerçek gelişimi Orta Çağ’dan sonra Avrupa’da gerçekleşti. 18. yüzyılda roman, edebiyatın en önemli türü haline geldi.
Yeni Türler
Romanlar konu, kurgu, teknik ve tema gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir.
Konularına göre roman türleri:

Tarihi Roman: Bunlar geçmişte yaşanmış olayları konu alan romanlardır.
Sosyal roman: Bunlar toplumsal sorunları konu alan romanlardır.
Psikolojik roman: Bunlar insanın ruhunu ve iç dünyasını konu alan romanlardır.
Kim: Bunlar suç ve gizem temalarını işleyen romanlardır.
Macera romanı: Bunlar kahramanın yaşadığı heyecan verici olayları anlatan romanlardır.
Fantastik romanı: Bunlar gerçeküstü olayları konu alan romanlardır.
Bilimkurgu romanı: Bunlar gelecekte gerçekleşebilecek olayları konu alan romanlardır.

Kurgu türüne göre roman türleri:

Gerçekçi roman: Bunlar gerçekçi bir bakış açısıyla yazılmış romanlardır.
Romantik romantizm: Bunlar duygusal ve düşsel bir bakış açısıyla yazılmış romanlardır.
Natüralist roman: Bunlar gerçekçiliğin bir türü olan natüralizmden etkilenen romanlardır.
Modern Roma: Bunlar geleneksel romanın kurallarını yıkan, yeni bir anlatım tarzı geliştiren romanlardır.

Tekniğine göre roman türleri:

Anlatıcının bakış açısına göre roman türleri:

İkinci şahıs anlatımı: Okuyucunun hikâyenin içine dahil edildiği bir anlatım biçimidir.
Birinci şahıs anlatımı: Romanın baş kahramanının bakış açısından yazılan bir anlatım biçimidir.
Üçüncü şahıs anlatımı: Romanın kahramanları dışındaki bir anlatıcının yazdığı anlatım biçimidir.

Zaman çizelgesine göre roman türleri:

Çok zamanlı roman: Bunlar birden fazla zaman diliminde geçen romanlardır.
Geri dönüş romanı: Romanın olay örgüsünün bir noktasında geçmişe gidilerek anlatılan romanlardır.

Konularına göre roman türleri:

Romantik roman: Bunlar aşk temasını işleyen romanlardır.
Mektup romanı: Romanın konusu, kahramanların birbirlerine yazdıkları mektuplarla anlatılır.
Günlük roman: Romanın konusu kahramanın günlükleri aracılığıyla anlatılıyor.

Romanın Önemi
Roman, edebiyatın en önemli türlerinden biridir. İnsanın, toplumun ve dünyanın iç dünyasını anlamamıza yardımcı olur. Romanlar okuyuculara yeni bakış açıları sunar ve onları düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder.
Romanın Sonuçları
Romanlar okuyucularda çeşitli duygu ve düşünceleri uyandırabilir. Romanlar okuyucuları eğlendirebilir, düşündürebilir, onlara yeni bilgiler verebilir ve hatta onları dönüştürebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*