Pediatri Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Pediatri Nedir?
Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yenidoğanlardan yaklaşık 18-19 yaşlarına kadar) sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıklarıyla ilgilenir. Pediatri terimi iki Yunanca kelimeden türemiştir: ücretli (παιδί) “oğlan” ve iatros (ιατρός) “doktor”. Ayrıca ‘jargon’un tarihsel kökeni Fransızca pédiatrie kelimesinden gelmektedir ve günümüzdeki yaygın kullanımına kavuşmuştur. Türkçe tıp terimi pediatri ve/veya pediatri olarak kullanılmaktadır.
Pediatrinin Amacı

Pediatrinin amacı bebek, çocuk ve ergenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak, teşhis etmek ve tedavi etmektir. Çocuk doktorları bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Koruyucu sağlık hizmetleri: Bebek, çocuk ve ergenlerin sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek için aşı, beslenme danışmanlığı, diş hekimliği hizmetleri ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini sağlar. Teşhis ve tedavi hizmetleri: Bebek, çocuk ve ergenlerin hastalıklarının teşhis ve tedavisinde fizik muayene, laboratuvar testleri, görüntüleme testleri ve diğer teşhis yöntemlerini kullanır. Rehabilitasyon hizmetleri: Bebek, çocuk ve ergenlerin hastalık veya yaralanma nedeniyle fonksiyonel kayıplarını azaltmaya yönelik rehabilitasyon programları sağlar.

Pediatri Alanları

Pediatri çok çeşitli pediatrik hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar yenidoğan hastalıklarından çocukluk çağı enfeksiyonlarına ve kronik hastalıklara kadar değişebilir. Çocuk doktorları bu hastalıkların tedavisinde uzmanlaşabilirler. Pediatrinin bazı alt uzmanlık alanları şunlardır: Neonatoloji: Yenidoğanların sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenir. Pediatrik bulaşıcı hastalıklar: Çocukluk çağı enfeksiyonlarıyla ilgilenir. Pediatrik kalp hastalıkları: Pediatrik kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapar. Çocuk cerrahisi: Çocuk cerrahisi girişimlerini gerçekleştirir. Pediatrik hematoloji ve onkoloji: Çocukluk çağı kanserlerini ve kan hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. Çocuk nörolojisi: Çocukluk çağı nörolojik hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. Çocuk psikiyatrisi: Çocuk ve ergen psikiyatrik sorunlarıyla ilgilenir.

Nasıl Çocuk Doktoru Olunur?
Çocuk doktoru olabilmek için altı yıllık üniversite tıp eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Lisans eğitiminden sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına girip dört yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi almak zorunludur.
Çocuk Doktoru Ne Yapar?
Çocuk doktorları bebek, çocuk ve ergenlerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen hekimlerdir. Bu uzmanlar aşağıdaki görevleri yerine getirir: Bebek, çocuk ve ergenlerin fizik muayenelerini yaparlar. Laboratuvar testleri, görüntüleme testleri ve diğer teşhis yöntemlerini kullanarak hastalıkları teşhis ederler. Hastalıkların tedavisini planlar ve uygularlar. Hastalara ve ailelerine eğitim veriyorlar. Hastaların rehabilitasyon sürecini yönetirler.

Ne Zaman Çocuk Doktoruna Başvurmalıyız?
Bebek, çocuk veya ergenlerin aşağıdaki durumlarda çocuk doktoruna başvurması gerekir: Yenidoğan döneminde rutin kontroller ve aşılar için Ateş, kusma, ishal, solunum yolu enfeksiyonu, deri döküntüsü gibi hastalık belirtilerinin görülmesi durumunda Yaralanma gibi acil bir durum, zehirlenme gibi travma

Pediatri, çocukların sağlığı ve gelişimi açısından önemli bir tıp dalıdır. Çocuk doktorları bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*