Mobbing Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Mobbing nedir?
Mobbing, bir veya daha fazla kişiye sistematik olarak başka bir kişi veya grubu hedef alarak psikolojik baskı, korkutma veya tacizde bulunulmasına verilen addır. Mobbing genellikle işyerinde görülse de eğitim kurumlarında, spor kulüplerinde, sosyal gruplarda ve hatta aile içinde de ortaya çıkabilmektedir. Mobbing, mağdurun iş motivasyonunu, sağlığını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Mobbinge maruz kalan kişilerde depresyon, kaygı, stres, uykusuzluk, iş verimliliğinde azalma, işyerine gitmekten kaçınma, sosyal izolasyon gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Mobbing, mağdurun işyerini terk etmesine, hatta intihar girişiminde bulunmasına bile yol açabilmektedir.
Mobbing türleri

Mobbingi fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür.
Fiziksel mobbing: İşyerinde, okulda, spor kulübünde veya diğer sosyal ortamlarda mağdura yönelik fiziksel şiddet veya zorbalık eylemleridir. Mağdurun dövülmesi, fiziksel olarak tehdit edilmesi, eşyalarının tahrip edilmesi veya sabote edilmesi fiziksel mobbinge örnek olarak gösterilebilir.

Psikolojik mobbing: Mağdura sözlü, yazılı veya davranışsal olarak uygulanan baskı, taciz veya korkutma eylemleridir. Mağdurun aşağılanması, dışlanması, tehdit edilmesi, iş yükünün aşırı arttırılması, adil olmayan performans değerlendirmeleri psikolojik yıldırmaya örnek olarak gösterilebilir. Mobbing, mağdura yönelik davranışın niteliğine göre de sınıflandırılabilir.
İşle ilgili mobbing: Mağdura yönelik davranış işle ilgilidir. Mağdurun iş yükünün aşırı arttırılması, görevlerinin değiştirilmesi, terfi ettirilmemesi veya işyerinde izole edilmesi bu tür mobbinge örnek olarak gösterilebilir.
Kişisel mobbing: Mağdura yönelik davranış kişiseldir. Mağdurun dışlanması, aşağılanması, alay edilmesi ve cinsel tacizi bu tür mobbinge örnek olarak gösterilebilir.
Mobbingin nedenleri
Mobbingin nedenleri çok çeşitlidir. Mobbinge neden olan faktörler şunlardır: İşyerinde artan rekabet ortamı, işyerindeki katı hiyerarşik yapı, işyerinde iletişim eksikliği, işyerinde adaletsizlik ve ayrımcılık, işyerinde iş güvenliğinin olmaması, işyerinde artan stres ve baskı.

Mobbingin etkileri
Mobbing, mağdurun iş motivasyonunu, sağlığını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Mobbinge maruz kalan kişiler aşağıdaki gibi sorunlar yaşayabilir: Depresyon Kaygı Stres Uykusuzluk İş verimliliğinde azalma İşyerine gitmekten kaçınma Sosyal izolasyon İş yerinden ayrılma İntihar girişimi

Mobbinge karşı mücadele
Mobbingle mücadele için işveren ve çalışanların bilinçlendirilmesi önemlidir. İşverenlerin mobbingin önlenmesi için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Çalışanlar ise mobbinge maruz kaldıklarında haklarını bilmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Mobbing ile mücadele için şunlar yapılabilir: İşyerlerinde mobbing karşıtı politikalar geliştirilmeli ve bu politikalar çalışanlara duyurulmalıdır. İşyerlerinde mobbingle mücadele konusunda eğitimler verilmeli ve çalışanlar mobbing konusunda bilinçlendirilmelidir. Mobbinge maruz kalan çalışanların destek alabilmeleri için gerekli fırsatlar sağlanmalıdır.

Mobbinge maruz kalanların hakları
Mobbinge maruz kalan çalışanların çeşitli yasal hakları vardır. Mobbinge maruz kalan çalışanlar şunları yapabilir: İşverene şikâyette bulunabilirler. İşvereni mobbinge son vermeye zorlamak için dava açabilirler. Maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Mobbinge maruz kalan çalışanların haklarını bilmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
Mobbinge maruz kalanların yapması gerekenler
Mobbinge maruz kalan çalışanlar şunları yapmalıdır: Mobbingi kanıtlamak için mobbingle ilgili olayların tarihlerini, saatlerini, yerlerini ve tanıklarını kayıt altına almalıdırlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*