Meçzup Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Meczup nedir?
Sözlük Anlamı

“Maczup” kelimesinin sözlük anlamı “Aklını kaybetmiş, deli” demektir. Bu kelimenin kökeni Farsça olup cezbe kelimesinden türemiştir. Cezbe “çekmek, çekmek” anlamına gelir. Bu nedenle madzup kelimesi “kendini cezbeden, kendine çekilen” olarak da yorumlanabilir.
Tasavvuf Anlamı

Tasavvufta “maczup” kelimesinin farklı bir anlamı vardır. Tasavvufta deli, “Allah aşkıyla yanan, dünyayı ve dünya işlerini unutan, aklını ve kalbini Allah’a teslim eden kişi” olarak tanımlanır. Deliler, Allah’a olan sevgileri nedeniyle normal insanların anlayamadığı davranışlar sergileyebilirler. Örneğin konuşmalarında Allah’tan söz edebilir, kendilerini kaptırabilir veya tuhaf hareketler yapabilirler. Tasavvufta deliler genel olarak aziz kabul edilir. Allah’a olan yakınlıkları nedeniyle sıradan insanların sahip olmadığı bir anlayış ve bilgiye sahiptirler. Deliler çoğu zaman toplum tarafından dışlanır ancak davranışları tasavvuf anlayışının önemli bir parçasıdır.

Madmen’in Özellikleri
Sanrılar genel olarak şu özelliklere sahiptir: Allah aşkıyla yanarlar. Dünyayı ve onun işlerini unuttular. Akıllarını ve kalplerini Allah’a teslim etmişlerdir. Normal insanların anlayamayacağı şekillerde davranabilirler.

Tarihteki Deliler
Tasavvuf tarihinde pek çok deli insan olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir: Hallac-ı Mansur Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli Pir Sultan Abdal Âşık Veysel Bu kişiler Allah sevgisi dolu, sıradan insanların anlayamayacağı davranışlarda bulunan, toplumdan dışlanmış, ancak Tasavvuf anlayışında önemli bir yere sahiptir.
Delilik ve Toplum
Sanrı genel olarak toplum tarafından anlaşılmayan ve dışlanan bir durumdur. Delilerin davranışları normal insanların anlayamayacağı şekildedir. Bu nedenle deliler toplum tarafından sıklıkla “deli” olarak görülmekte ve dışlanmaktadır. Ancak tasavvuf anlayışında deliliğin farklı bir anlamı vardır. Tasavvufta deliler, Allah aşkıyla yanan, dünyayı ve dünya işlerini unutan, aklını ve kalbini Allah’a teslim eden kişiler olarak kabul edilir. Deliler, Allah’a olan yakınlıkları nedeniyle sıradan insanların sahip olmadığı bir anlayış ve bilgiye sahiptirler. Bu nedenle delilik sadece bir akıl hastalığı olarak değil aynı zamanda tasavvufun bir terimi olarak değerlendirilmelidir. Delilerin toplum tarafından dışlanması yerine, onların davranışlarının ardındaki anlamı anlamaya çalışmak gerekir.
Çözüm
Maczup kelimesi hem sözlükte hem de tasavvufi anlamda farklı anlamlara sahiptir. Madzup sözlük anlamı olarak “aklını kaybetmiş, deli” anlamına gelmektedir. Tasavvuf dilinde deli, “Allah aşkıyla yanan, dünyayı ve dünya işlerini unutan, aklını ve kalbini Allah’a teslim eden” demektir. Tasavvufta deliler genel olarak aziz kabul edilir. Allah’a olan yakınlıkları nedeniyle sıradan insanların sahip olmadığı bir anlayış ve bilgiye sahiptirler. Deli insanlar çoğu zaman toplum tarafından dışlanırlar ancak davranışları tasavvuf anlayışının önemli bir parçasıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*