Mason Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Masonluk Nedir?
Masonluk, kökenleri 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar uzanan, kendi tanımıyla “kardeşliği” temel alan bir kurumdur. Üyeleri, “Yüce Varlık”a inanç, evrensel kardeşlik, adalet, barış ve özgürlük gibi ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya gelir.

Masonluğun Tarihi
Masonluğun kökenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında İngiltere’de taş ustalarının niteliklerini, yetkililer ve müşterilerle ilişkilerini düzenleyen yerel localardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Zamanla bu tekkeler sadece taş işçilerinin değil, diğer meslek gruplarından insanların da buluşma yeri haline geldi. 1717 yılında Londra’da kurulan Büyük Loca, modern masonluğun başlangıcı olarak kabul edilir. Büyük Loca, dünya çapında çeşitli yerel localara bağlı masonları bir çatı altında bir araya getiren en üst düzey organizasyondur.
Masonluk Doktrini

Masonluk evrensel kardeşlik, adalet, barış ve özgürlük gibi değerlere dayalı bir öğretiye sahiptir. Masonlar bu değerlerin insanlığın ilerlemesi için gerekli olduğuna inanırlar. Masonlukta “Yüce Varlık” inancının önemli bir yeri vardır. Masonlar, evrenin yaratıcısı ve yöneticisinin “Yüce Varlık” olduğuna inanırlar. Masonluk öğretileri ritüeller ve sembollerle aktarılır. Masonlar bu ritüel ve semboller aracılığıyla evrensel kardeşlik, adalet, barış ve özgürlük gibi değerleri içselleştirirler.
Masonik Ritüeller
Masonluk ritüeller açısından zengin bir kurumdur. Masonlar, Masonluğun öğretilerini ve değerlerini çeşitli ritüeller yoluyla benimserler. Masonluk ritüellerinde taş işçiliğine ait sembol ve kavramlar kullanılmaktadır. Bu sembol ve kavramlar Masonluğun öğretilerini ve değerlerini ifade etmektedir.
Masonluk Sembolleri
Masonluk semboller açısından zengin bir kurumdur. Masonlar, Masonluğun öğretilerini ve değerlerini çeşitli sembollerle ifade ederler. Masonluğun en önemli simgelerinden biri de “pergel ve kare”dir. Kompas doğru yolu, gönye ise adaleti temsil eder. Diğer önemli Mason sembolleri arasında “haç”, “ölçü ipi”, “sırtlan derisi”, “üçgen”, “kare” ve “kelime” yer alır.
Masonluk Örgütü
Masonluk hiyerarşik bir organizasyondur. En üst düzeydeki organizasyon, dünya çapında çeşitli yerel localara bağlı masonları bir çatı altında bir araya getiren Büyük Loca’dır. Büyük Loca’nın bünyesinde çeşitli bölgesel ve kırsal localar bulunmaktadır. Bölge ve ülke localarının kendi altlarında yerel localar bulunmaktadır. Her yerel loca bir lonca lideri tarafından yönetilir. Loca başkanı loncanın iç işleyişinden sorumludur.
Masonluk Üyeliği
Masonluk sadece erkeklere açık bir kurumdur. Mason olmak isteyen kişinin öncelikle bir lonca tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Masonluğa kabul edilebilmek için kişinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir: Yetişkin bir erkek olmak “Yüce Varlık”a inanmak İyi bir karaktere sahip olmak Masonluğun öğretilerini ve değerlerini benimsemek

Masonluk ve Komplo Teorileri
Masonluk tarih boyunca birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bu teorilere göre masonlar, dünyayı kontrol etmeye çalışan gizli bir örgüttür. Bu teoriler çoğunlukla Masonluğun gizliliği ve ritüelleri gibi unsurlara dayanmaktadır. Ancak bu teorilerin hiçbirinin doğruluğu kanıtlanmadı.
Masonluk ve Türkiye
Masonluk Türkiye’de de faaliyet gösteren bir kurumdur. Türkiye’deki ilk mason locası 1860 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’de masonluk genel olarak olumsuz algılanmaktadır. Bu algının temelinde Masonluğun gizliliği ve komplo teorileri yatmaktadır.
Çözüm
Masonluk, kökleri Orta Çağ’a kadar uzanan, evrensel kardeşlik, adalet, barış ve özgürlük gibi değerleri temel alan bir kurumdur. Masonluk hiyerarşik bir organizasyondur ve sadece erkeklere açıktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*