Malik Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Malik Ne Demektir?
Malik, Arapça kökenli bir kelime olup “mülk” kökünden türemiştir. Mülkiyet, sahip olunan ve elden çıkarılan şey anlamına gelir. Dolayısıyla malik, bir şeyin sahibi olan ve onu tasarruf eden kişi demektir. Malik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şöyledir: Bir şeyin sahibi veya üzerinde tasarrufta bulunan kimse. Malik kelimesi hem günlük hayatta hem de hukukta yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda bir ev, araba, arsa, şirket vb. bunların sahibi olan kişilere malik denir. Örneğin bir evin sahibi olan kişi o evin de sahibidir. Hukuk alanında malik kelimesi, bir şey üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi anlamına gelir. Mülkiyet hakkı, bir şey üzerinde tam tasarruf yetkisi veren bir haktır. Malik, malik olduğu şeyi kullanma, yararlanma, elden çıkarma ve borçlanma hakkına sahiptir. Sahibi kelimesinin bazı eş anlamlıları şunlardır: Sahip Metin Mülk sahibi Rehin sahibi Yasal sahip

Malik Kelimesinin Kullanım Alanları
Malik kelimesi günlük hayatta ve hukukta yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda bir ev, araba, arsa, şirket vb. bunların sahibi olan kişilere malik denir. Örneğin bir evin sahibi olan kişi o evin de sahibidir. Hukuk alanında malik kelimesi, bir şey üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi anlamına gelmektedir. Mülkiyet hakkı, bir şey üzerinde tam tasarruf yetkisi veren bir haktır. Malik, malik olduğu şeyi kullanma, yararlanma, elden çıkarma ve borçlanma hakkına sahiptir. Malik kelimesinin kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

Gayrimenkul: Taşınmaz mal, taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Taşınmaz mal, bir yere kalıcı olarak bağlanan mülktür. Örneğin ev, arsa, fabrika vb. taşınmaz mallardır. Taşınmazın sahibine “sahibi” denir.
Gayrimenkul sahipliği: Gayrimenkul, gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Taşınmaz mal, bir yere kalıcı olarak bağlı olan ve taşınamayan mallardır. Örneğin ev, arsa, fabrika vb. gayrimenkullerdir. Gayrimenkulün sahibine “sahibi” denir.
Şirket sahipliği: Bir şirket üzerindeki mülkiyet hakkı, şirket hisselerine sahip olan kişilere aittir. Şirket hisselerine sahip olan kişilere “sahip” denir.
Aracı sahipliği: Bir araç üzerindeki mülkiyet hakları, aracın sahibine aittir. Aracın sahibine “sahibi” denir.
İş sahipliği: Bir eser üzerindeki mülkiyet hakları, eser sahibine aittir. Eserin sahibine “sahibi” denir.

Malik Kelimesinin İslami Anlamı
Malik kelimesinin İslam dininde de önemli bir yeri vardır. Allah’ın 99 güzel isminden biri Malik’tir. Malik ismi “her şeyin sahibi” anlamına gelir. Bütün varlıkların tek sahibi Allah’tır. Bütün varlıkları yaratan, yöneten ve onlara hükmeden O’dur.
Malik Kelimesinin Felsefi Anlamı
Malik kelimesinin felsefede de önemli bir yeri vardır. Felsefede malik kelimesi bir şeyin sahibi olan kişi anlamına gelir. Ancak felsefede malik kelimesi daha geniş anlamda da kullanılmaktadır. Mesela bir düşünceye sahip olan kişi o düşüncenin sahibidir. Bir sanat eserine sahip olan kişi, o sanat eserinin de sahibidir.
Sonuç olarak malik kelimesi hem günlük hayatta hem de hukukta yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Malik kelimesinin hem maddi hem de manevi anlamda birçok kullanım alanı vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*