Komünist Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Komünizm nedir?
Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen kurmayı amaçlayan sosyal, politik ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.

Komünizmin Temelleri
Komünizmin temelleri 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen Marksizm teorisinde yatmaktadır. Marksizm, kapitalizmin bir sınıf çatışması sistemi olduğunu ve proletaryanın eninde sonunda burjuvazinin yerini alacağını savunur. Proletarya, üretim araçlarına sahip olmayan işçi sınıfıdır. Burjuvazi, üretim araçlarının sahibi olan kapitalist sınıftır. Marksizme göre kapitalizm kaçınılmaz olarak eşitsizliğe, sömürüye ve krizlere yol açacaktır. Bu sistemde işçiler ürettikleri değerin yalnızca küçük bir kısmını elde ederken, burjuvazi ürettikleri değerin büyük bir kısmını elde etmektedir. Bu eşitsizlik işçilerin sömürülmesine neden olmakta ve kapitalizmde krizlere yol açmaktadır. Komünizm bu eşitsizlikleri ve sömürüyü ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir. Komünizmde üretim araçları ortaklaşa sahiplenecek ve işçiler ürettikleri değerin tamamını alacaklardır. Bu, sınıfların ortadan kalkmasına ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplumun kurulmasına yol açacaktır.

Komünizmin Amaçları
Komünizmin temel hedefleri şunlardır: Sınıfsız bir toplum yaratmak, Üretim araçlarının ortak mülkiyetini sağlamak, Parayı ortadan kaldırmak, Devleti ortadan kaldırmak.

Komünizmin Tarihi
Komünizm, 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan bir harekettir. İlk komünist hareketler, işçi sınıfının haklarını ve koşullarını iyileştirmek için mücadele eden işçi sendikaları ve siyasi partilerdi. Komünizmin en önemli tarihi dönüm noktalarından biri 1917 Rus Devrimidir. Bu devrimin sonucunda Sovyetler Birliği adı verilen komünist bir devlet kurulmuştur. Sovyetler Birliği 1991 yılına kadar varlığını sürdürdü ve komünizmin en büyük temsilcisiydi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından dünya çapında komünizme olan ilgi azaldı. Ancak komünizmin hâlâ dünyanın birçok yerinde takipçileri var.
Komünizmin Temel İlkeleri
Komünizmin temel ilkeleri şunlardır:

Sınıfsız toplum: Komünizm sınıfsız bir toplum yaratmaya çalışır. Bu, burjuvazinin yerini işçi sınıfının alacağı anlamına geliyor.
Ortak sahiplik: Komünizmde üretim araçları ortak mülkiyette olacaktır. Bu, işçilerin ürettikleri değerin tamamını alacakları anlamına gelir.
Yoksulluk: Komünizmde para ortadan kalkacaktır. Bu, herkesin ihtiyaç duyduğu her şeye ücretsiz olarak erişebileceği anlamına gelir.
Vatansızlık: Komünizmde devlet ortadan kaldırılacaktır. Bu, herkesin eşit haklara sahip olduğu ve kendi kendini yönetebildiği bir toplumun oluşmasına yol açacaktır.

Komünizmin Eleştirileri
Komünizm birçok eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

Uygulanamazlık: Komünizmin gerçek dünyada mümkün olmadığı ve işe yaramayacağı iddia ediliyor.
Otoriterlik: Komünist rejimlerin sıklıkla otoriter olduğu ve insan haklarını ihlal ettiği iddia edilir.
Daha az verimlilik: Komünizmin daha az verimli olduğu ve ekonomik büyümeyi engellediği iddia ediliyor.

Çözüm
Komünizm dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik ideolojilerinden biridir. Komünizm sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplum yaratmayı amaçlayan bir sistemdir. Komünizm birçok eleştiriye maruz kalsa da hâlâ dünyanın birçok yerinde takipçileri var.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*