Komünist Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Komünizm nedir?
Giriş

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen kurmayı amaçlayan sosyal, politik ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.
Komünizmin Temelleri

Komünizmin temelindeki düşünce, insanlığın sınıflı bir toplumda yaşadığı ve bu durumun insanlığın ilerlemesine engel olduğu düşüncesidir. Komünistler, sınıflı toplumda işçi sınıfının burjuva sınıfı tarafından sömürüldüğünü ve bu sömürünün ortadan kaldırılması için sınıfsız bir toplumun kurulması gerektiğini savunurlar. Komünizmin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

Üretim araçlarının ortak mülkiyeti: Komünizmde üretim araçları, yani toprak, makineler, fabrikalar vb. tüm toplumun ortak mülkiyetindedir. Bu, üretim araçlarının daha verimli kullanılmasını ve herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlar.
Sınıfsız toplum: Komünizmde işçi sınıfı, burjuva sınıfı gibi bir sınıf ayrımı yoktur. Herkesin eşit hakları ve sorumlulukları vardır.
Parasız toplum: Komünizmde paranın hiçbir değeri yoktur. Herkesin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Devletsiz toplum: Komünizmde devlet, insanların özgürlüğünü ve refahını sağlamak için gerekli olan tek kurumdur. Devletin işlevi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamaktır.

Komünizmin Tarihsel Gelişimi
Komünizm, 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen bir ideolojidir. Marx ve Engels, Kapital adlı eserlerinde kapitalizmin kendi iç çelişkileri nedeniyle çökeceğini ve komünizmin geleceğin toplumsal düzeni olacağını ileri sürmüşlerdir. Komünizm 20. yüzyılda dünyanın birçok ülkesinde etkili oldu. Sovyetler Birliği, Çin, Küba ve Vietnam gibi ülkelerde komünist yönetimler kuruldu. Ancak bu yönetimlerin çoğu baskıcı ve otoriter bir yapıya sahipti. 21. yüzyılda komünizm dünya çapında eskisinden daha az etkili bir ideoloji haline geldi. Ancak birçok ülkede hâlâ komünist partiler ve hareketler var.

Türkiye’de komünizm
Türkiye’de komünizm 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. 1920 yılında kurulan Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin ilk komünist partisidir. Türkiye’de komünizm, özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda önemli bir toplumsal hareket haline geldi. Bu dönemde Türkiye’de birçok komünist öğrenci ve işçi hareketi ortaya çıktı. 1980 darbesinden sonra Türkiye’deki komünist hareketler bastırıldı. Ancak komünizm Türkiye’de hâlâ önemli bir siyasi ve toplumsal güç olmaya devam ediyor.
Komünizmin Eleştirileri
Komünizm birçok açıdan eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

Sınıfsız bir toplum mümkün değildir: Komünistler sınıfsız bir toplumun kurulabileceğini savunuyorlar. Ancak pek çok kişi sınıfsız bir toplumun mümkün olmadığını ve sınıf ayrımının her zaman olacağını savunuyor.
Parasız bir toplum mümkün değildir: Komünistler parasız bir toplumun kurulabileceğini savunuyorlar. Ancak pek çok kişi paranın sosyal bir ihtiyaç olduğunu ve para olmadan bir toplumun yürümesinin mümkün olmadığını savunuyor.
Devletsiz bir toplum mümkün değildir: Komünistler devletsiz bir toplumun kurulabileceğini savunuyorlar. Ancak pek çok kişi, insanların özgürlüğünün ve refahının sağlanması için devletin gerekli olduğunu ve devletsiz bir toplumun işleyişinin mümkün olmadığını savunuyor.

Çözüm
Komünizm dünyanın en önemli ideolojilerinden biridir. Komünizm, insanlığın sınıflı bir toplumda yaşadığı ve bu durumun insanlığın ilerlemesine engel olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Komünistler sınıfsız bir toplumun kurulmasını, herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunurlar. Komünizm birçok açıdan eleştirilse de dünyanın birçok ülkesinde hâlâ önemli bir siyasi ve toplumsal güç olmayı sürdürüyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*