Kalender Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Takvim Nedir?
Kalender Türkçede farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. En yaygın anlamıyla alçakgönüllü, mütevazı, mütevazı, sade bir yaşamdan yana olan kişi anlamına gelir. Bu anlamda kalenderler, dünya malına önem vermeyen, hoşgörülü, yumuşak huylu, önemsiz şeylerle uğraşmayan insanlar olarak tanımlanabilir. Kalender kelimesinin kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Farsça’da “kalandar” kelimesi “döngü” anlamına gelen “kalandar” kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle takvimler “döngüsel bir hayat yaşayan insanlar” olarak da yorumlanabilir. Kalenderlik Anadolu’da yüzyıllardır var olan bir gelenektir. Kalenderler genellikle Orta Asya’dan gelen göçebe topluluklara mensuptur. Kalenderlik bir mezhep geleneği olarak da değerlendirilebilir. Kalenderler tasavvuf felsefesini benimsemiş kişilerdir.

Takvimlerin Özellikleri
Takvimlerin temel özellikleri şunlardır:

Mütevazı ve sade yaşamaktan yanadırlar. Kalenderliler dünya malına önem vermezler. Basit bir hayat yaşamayı tercih ediyorlar.
Alçakgönüllü ve hoşgörülüdürler. Kalenderler başkalarına karşı saygılı ve hoşgörülüdürler.
Olmayan şeyler üzerinde fazla durmazlar. Kalenderler hayattaki küçük şeylere takılıp kalmazlar. Hayata daha geniş bir perspektiften bakarlar.

Kalenderlerin Tarihi
Kalenderlik Anadolu’da yüzyıllardır var olan bir gelenektir. Kalenderler genellikle Orta Asya’dan gelen göçebe topluluklara mensuptur. Kalenderlik bir mezhep geleneği olarak da değerlendirilebilir. Kalenderliğin Anadolu’daki ilk örnekleri 12. yüzyılda Selçuklular döneminde görülmüştür. Bu dönemde Anadolu’ya gelen Horasan Evliyaları takvim geleneğini Anadolu’ya getirdiler. Kalenderlik Osmanlı döneminde de varlığını sürdürmüştür. Osmanlı döneminde kalenderler genellikle tasavvuf mezhebine mensuptu.
Kalenderizm ve Tasavvuf
Kalenderlikler tasavvuf felsefesini benimsemiş kişilerdir. Kalenderler tasavvuf felsefesinin temel ilkelerini benimsemişlerdir. Bu ilkelerden bazıları şunlardır:

Vahdet-i vuk: Varlığın tek bir varlık olduğu inancı.
Sağlamak: Benliğin yokluğu.
Burs: Tanrı’da varoluş.

Kalenderlerin Kültürel Etkileri
Kalenderlerin Anadolu kültüründe önemli bir yeri vardır. Kalenderler Anadolu’nun kültürel zenginliğine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kalenderler Anadolu’da pek çok türküye, şiire ve hikâyeye konu olmuştur. Kalenderler, tasavvuf felsefesinin Anadolu’da yayılmasına da önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Kalenderlerin Güncel Durumu
Kalenderizm bugün de Anadolu’da varlığını sürdürmektedir. Ancak takvim geleneği günümüzde eski çağlardaki kadar yaygın değildir. Günümüzde kalender geleneğini sürdüren insanlar genellikle Anadolu’nun kırsal kesimlerinde yaşamaktadır. Kalenderler günümüzde hala tasavvuf felsefesini benimsemiş kişilerdir.
Kalenderlik ve Bugünün Hayatı
Takvimlerin değerleri günümüzde hala önemli bir yere sahiptir. Takvimlerin sahip olduğu değerlerden bazıları şunlardır:

Mütevazı ve sade yaşamak.
Alçakgönüllü ve hoşgörülü olmak.
İmkansız şeyler üzerinde durmamak anlamına gelir.

Bu değerler günümüzde hala insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Kalandarların sahip olduğu değerler insanların daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.
Sonuç olarak kalender, mütevazi, mütevazı, gösterişten uzak, sade bir yaşamdan yana olan, alçakgönüllü insan anlamına gelmektedir. Kalenderler, dünya malına önem vermeyen, hoşgörülü, yumuşak huylu, önemsiz şeylerle uğraşmayan insanlardır. Kalenderlik Anadolu’da yüzyıllardır var olan bir gelenektir. Kalenderler tasavvuf felsefesini benimsemiş kişilerdir. Takvimlerin değerleri günümüzde hala önemli bir yere sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*