Istanbul Sözleşmesi Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

İstanbul Sözleşmesi nedir?
Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin temel uluslararası yasadır. 45 ülke ve Avrupa Birliği. belge. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın Amacı
İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, kovuşturulması ve ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaçla kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali ve bir ayrımcılık türü olarak tanımlayan sözleşme, şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin cezalandırılması konusunda kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Sözleşmenin Kapsamı
İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddeti kapsıyor. Bu kapsam fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital ve sözlü şiddeti içermektedir. Ayrıca aile içi şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti, zorla kısırlaştırma ve namus cinayetleri de sözleşme kapsamında yer alıyor.

Sözleşmenin Temel İlkeleri
İstanbul Sözleşmesi beş temel prensibe dayanmaktadır:

Önleme: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi sözleşmenin en önemli hedefidir. Sözleşme, devletlerin kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kapsamlı politikalar geliştirmesini ve uygulamasını zorunlu kılmaktadır.
Koruma: Şiddet mağdurlarının korunması sözleşmenin bir diğer önemli amacıdır. Sözleşme, devletleri şiddet mağdurlarına etkin koruma sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılmaktadır.
Soruşturma: Kadına yönelik şiddetin kovuşturulması sözleşmenin üçüncü önemli amacıdır. Sözleşme, devletlere kadına yönelik şiddetin cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapma ve uygulama yükümlülüğü getirmektedir.
Ceza: Kadına yönelik şiddet uygulayanların cezalandırılması sözleşmenin dördüncü önemli hedefidir. Sözleşme, devletleri kadına yönelik şiddet faillerini etkili bir şekilde cezalandırmak için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılmaktadır.
Eşitlik: Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kadın-erkek eşitliğini de içermesi gerektiğine dikkat çeken sözleşme, devletlere kadınların güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alma zorunluluğu getiriyor.

Anlaşmanın Uygulanması
İstanbul Sözleşmesi, taraf devletlerin kendi ulusal kanunlarına aktarılması ve uygulanması gereken bir sözleşmedir. Sözleşmenin uygulanması taraf devletler tarafından oluşturulan ulusal mekanizmalar tarafından izlenmektedir.
İstanbul Sözleşmesinin Türkiye’deki Durumu
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sözleşmeden çekilme kararı almıştır. Bu karar 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.
İstanbul Sözleşmesinin Önemi
İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası hukukta önemli bir dönüm noktasıdır. Kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali ve bir ayrımcılık biçimi olarak tanımlayan Sözleşme, şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin cezalandırılması için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Sözleşmenin imzalanması ve yürürlüğe girmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmuştur. Sözleşmenin uygulamaya geçmesiyle birlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve suçluların cezalandırılması yönünde daha etkili tedbirler alınmaya başlandı.
İstanbul Sözleşmesinin Türkiye’deki Önemi
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Sözleşmenin uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık artmış, mağdurların korunmasına yönelik daha etkili önlemler alınmış, suçluların cezalandırılmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Sözleşmenin Türkiye’den çekilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir geri adım olarak değerlendirildi. Sözleşmenin Türkiye’den çekilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve suçluların cezalandırılması açısından daha zor bir ortam yaratacaktır. **İstanbul Sözleşmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*