Ibraz Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Teslimiyet Nedir?
Sunum, bir belgenin veya nesnenin ilgili makam veya kişiye gösterilmesi anlamına gelir. Kelimenin kökeni Arapça “brz” kökünden gelir ve “göstermek, ortaya çıkarmak” anlamına gelir. Teslimiyet günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Örneğin banka hesabı açarken kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir. Alışveriş yaparken kredi kartınızı ibraz etmeniz gerekmektedir. İş başvurusunda bulunurken diploma ibraz etmek zorunludur. Teslimiyet hukuk alanında da önemli bir kavramdır. Örneğin bir davada tanık olarak kabul edilebilmek için tanığın kimlik ve adres ibraz etmesi gerekmektedir. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmenin imzalandığını kanıtlayan bir belgenin ibraz edilmesi gerekebilir.

Gönderim Türleri
Gönderim farklı şekillerde yapılabilir. En yaygın gönderim biçimleri şunlardır:

Kişisel başvuru: Belgenin veya nesnenin bizzat ilgili makam veya kişiye gösterilmesi anlamına gelir.
Gönderi gönderimi: Belgenin veya nesnenin ilgili makam veya kişiye posta yoluyla gönderilmesidir.
Elektronik gönderim: Belgenin veya nesnenin elektronik ortamda ilgili makam veya kişiye gönderilmesidir.

Gönderim Dönemi
Sunum dönemi, belgenin veya nesnenin sunulması gereken süredir. Başvuru süresi ilgili yasa veya yönetmelik tarafından belirlenir.
Gönderimin Reddedilmesi
Sunulan belge veya nesne ilgili makam veya kişi tarafından kabul edilmeyebilir. Sunumun reddedilmesi durumunda, sunumu yapan kişinin belgenin veya nesnenin geçerliliğini kanıtlaması gerekir.
Başvurunun Hukuki Sonuçları
Gönderimin hukuki sonuçları olabilir. Örneğin bir belgenin sunulması belgenin içeriğinin doğruluğunu kanıtlar. Bir nesnenin sunumu, nesnenin sahipliğini gösterir.
Gönderim Örnekleri

Banka hesabı açarken kimlik ibraz etmek: Kimlik ibraz etmek kişinin kimliğinin gerçekliğini kanıtlar.
Alışveriş yaparken kredi kartı ibraz etmek: Kredi kartının ibraz edilmesi, ödemenin kredi kartıyla yapıldığını gösterir.
İş başvurusunda bulunurken diploma ibraz etmek: Diploma ibraz edilmesi kişinin diploma sahibi olduğunu gösterir.
Bir davada tanık olarak kabul edilebilmek için tanık, kimlik ve adres ibraz etmek: Kimlik ve adres bilgilerinin verilmesi tanığın kimlik ve adresinin doğruluğunu ispat eder.
Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmenin imzalandığını kanıtlayan bir belgenin ibraz edilmesi gerekebilir: Bu belge, sözleşmenin taraflarının kim olduğunu ve sözleşmenin ne zaman imzalandığını gösterir.

Başvuruya İlişkin Yasal Düzenlemeler
Gönderim ilgili yasa ve yönetmeliklerle düzenlenir. Örneğin Vergi Usul Kanunu’na göre mükelleflerin defter ve belgelerini 5 yıl süreyle saklamaları ve talep edilmesi halinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sonuç olarak sunum, bir belgenin veya nesnenin ilgili makam veya kişiye gösterilmesi anlamına gelir. Teslimiyet günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kavram olup hukuk alanında da önemli bir yere sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*