Hüküm Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Karar nedir?
Yargı, bir hükme varmak, bir sonuca varmak, karar vermek demektir. Sözlük anlamı olarak, bir düşüncede birbirinden ayrılabilecek iddialar kadar hükümler de vardır.

Hukukta karar, hukuki bir anlaşmazlığı çözen bir hukuk mahkemesinin nihai kararıdır. Ceza yargılamasında sanık suçlu bulunursa kanunda o suçtan dolayı öngörülen cezaya çarptırılır, suçsuz bulunursa beraat eder. Hukuk muhakemesi ve idari işlemlerde, açılan davanın türüne göre karar değişir.
Mantıkta yargılama, iki şey veya iki düşünce arasında olumlu veya olumsuz bir bağlantı kurmak anlamına gelir. Bu bağlantıya ve onu kavramaya rızık denir.

Kelam ilminde hüküm, İslam dininin inanç, ibadet, muamele ve ahlaka ilişkin temel ilkelerini ifade eder.
Yargı, farklı disiplinlerde farklı anlamlara sahip olsa da genel olarak bir yargıya varmak, bir sonuca varmak, karar vermek anlamına gelir.

Hüküm Türleri
Karşılık farklı kriterlere göre farklı türlere ayrılabilir.
Yargılamanın türüne göre hükümler şunlardır:

Ceza kararı: Sanığın suçlu olup olmadığını belirleyen karardır. Hukuki hüküm: Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükümdür. İdari hüküm: İdari uyuşmazlığı çözen hükümdür.

Hükümler hukuki niteliğine göre aşağıdaki gibidir:

İdari yargı: İdari makam tarafından verilen karardır. Yargı kararı: Mahkeme tarafından verilen karar. Kanuni hüküm: Kanunla konulan hüküm.

Tedarik unsurları
Bir hükmün geçerli olabilmesi için bazı unsurları karşılaması gerekir. Bu unsurlar şunlardır:

Mahkemenin aşağıdaki yargı yetkisi vardır: Kararı veren mahkemenin davaya bakmaya yetkili olması gerekir.
Davacı ve davalının hazır bulunması: Karar dava sonucu verildiği için davacı ve sanığın hazır bulunması gerekmektedir.
Mahkemenin delillere ilişkin değerlendirmesi: Mahkemenin yargılama sonucunda ortaya çıkan delilleri değerlendirip karar vermesi gerekiyor.
Hüküm açık ve nettir: Hüküm tarafların anlayabileceği şekilde açık ve net olmalıdır.

Kararın sonuçları
Bir hüküm verildiğinde bu hükümden bazı sonuçlar doğar. Bu sonuçlar şunlardır:

Hukuki kesinlik: Söz konusu hüküm taraflar açısından bağlayıcı olup, tarafların hukuki durumunu kesin olarak belirlemektedir.
İtiraz hakkı: Karar taraflarca temyiz edilebilir.
Uygulanabilirlik: Kararın icrası mümkündür ve kuvvet kullanılarak da infaz edilebilir.

Yargılama hukukun temel unsurlarından biridir. Hükümler, hukuki uyuşmazlıkları çözerek hukukun işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.
Yargı, farklı disiplinlerde farklı anlamlara sahip olsa da genel olarak bir yargıya varmak, bir sonuca varmak, karar vermek anlamına gelir. Hükümlerin geçerli olabilmesi için bazı unsurları karşılaması gerekmektedir. Hükümler hukuki kesinlik, itiraz hakkı ve uygulanabilirlik sağlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*