Hamd Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Hamd nedir?
Hamd, sözlükte “övmek, övmek, iyilik ve güzellik bakımından üstün görmek, bir şeyi takdir etmek” anlamına gelir. Terim olarak bütün övgüleri sevgi ve saygıyla Allah’a yöneltmek demektir. Hamd, İslam’ın temel dualarından biridir. Hamdın önemi ve faziletleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sıklıkla vurgulanmaktadır. Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara fayda sağlayan şeylerde, rüzgarların esmesinde, gökten yiyeceklerin indirilmesinde ayetler vardır.” Allah’ın gökleri ve yeri yaratmasındaki hikmeti düşünen bir toplum için.” .” (Al-i İmran, 3/190) “De ki: Hamd Allah’a mahsustur. Lütfu sayesinde geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Ölüleri diriltir, dirileri de öldürür. O, her şeye gücü yetendir.” (Lukman, 31/29) “O, her şeye gücü yetendir. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Ayrıca sizin için kendi imajınızı da yarattı. O, sana rızık da verir. O her şeye kadirdir.” (Mü’minun, 23/14) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, her şeye gücü yetendir.” (Al-i İmran, 3/189) Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, Allah’ın yarattığı her şey bir hamd ve şükran vesilesidir. O’na olan sevgimiz ve bağlılığımız.

Övgü ve Teşekkür Arasındaki Fark
Hamd ve şükran benzer anlamlara sahip iki kavramdır. Ancak aralarında bazı nüanslar var. Hamd, Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve fiillerini övmek demektir. Şükür, Allah’ın nimetlerine şükretmek ve bunları O’nun rızasıyla kullanmak demektir. Hamd yalnızca Allah’a mahsustur. Şükür, Allah’ın insanlara verdiği nimetlere de yönelebilir. Mesela bir kimse bir nimet aldığında “Elhamdülillah” diyerek hamd eder. Bu onun Allah’ın nimetine olan takdirini, O’na olan sevgisini ve bağlılığını ifade eder. Ancak aynı kişi bir nimeti kaybettiğinde “Elhamdülillah” diyerek şükreder. Bu, Allah’ın hikmetine ve takdirine teslimiyeti ifade eder.
Övgü Nasıl Söylenir?
Övgü sözlü ve fiziki olarak yapılabilir. Sözlü olarak övmek, Allah’ı övmek ve yüceltmek için kullanılan sözleri söylemektir. Mesela “Elhamdülillah”, “Sübhanallah”, “La ilahe illallah” gibi sözler sözlü övgü ifadeleridir. Hamd yapmak, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak demektir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, salih ameller işlemek gibi fiiller gerçek övgü ifadeleridir.
Övgü Erdemleri
Hamd Allah’ın rızasını kazanmanın en önemli yollarından biridir. Kuran’da şöyle buyurulur: “Şüphesiz Allah, hamdedenleri sever.” (Bakara, 2/152) “Rabbinizin nimetini anın ve O’na nankörlük etmeyin.” (Kehf, 18/63) Nankörlük, Allah’ın nimetlerini inkar etmek veya bu nimetlerden gereği gibi yararlanamamaktır. Nankörlük, Allah’ın gazabını ve cezasını gerektiren bir günahtır. Bu nedenle Allah’ın nimetlerini anmak ve O’na karşı nankörlük yapmamak gerekir. Hamd, kalbi temizleyen, aydınlatan bir ibadettir. Hamd eden kişinin kalbi Allah’a olan sevgi ve bağlılıkla dolar. Bu da kişinin huzur ve mutluluğa kavuşmasına yardımcı olur. Hamd insanın Allah’a olan bağlılığıdır

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*