Fersah Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Fersah ne demek?
Farsah, eski çağlardan beri kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Türk Dil Kurumu’na göre fersah kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

Yaklaşık 5 kilometreye eşit olan mesafe ölçüsü.
Çok uzun mesafe.

Farsah kelimesinin kökeni Farsçadır. Fars kelimesi Farsçada “yol” anlamına gelir. Farsah kelimesi “fars” kelimesinden “fars-h” olarak türemiştir. Bu kelimenin zamanla “fersah”a dönüştüğü düşünülmektedir. Eski çağlarda “farsah” kelimesi hem karada hem de denizde kullanılıyordu. Karada bir fersah ortalama 12.000 adıma veya bir saatlik yolculuğa eşdeğerdi. Denizde bir fersah 3 deniz miline eşitti. Farsah kelimesi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Ancak çoğunlukla mecazi anlamda kullanılır. Örneğin “uzak” ifadesi iki yer arasındaki mesafenin çok uzak olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Farsah Kelimesinin Tarihçesi

Farsah kelimesinin ilk kez Sümer ve Akad uygarlıklarında kullanıldığı bilinmektedir. Bu medeniyetlerde “farsah” kelimesi, bir fersahlık mesafeyi kat eden bir atın bir saatte kat edebileceği mesafeyi ifade ediyordu. Birlik kelimesi daha sonra Pers, Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanılmıştır. Bu medeniyetlerde “farsah” kelimesi, bir fersahlık mesafeyi kat eden bir atın bir saatte kat edebileceği mesafeyi ifade ediyordu. Farsah kelimesi Orta Asya’da İslam’ın yayılmasıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Bu bölgede “farsah” kelimesi, bir atın bir fersahlık mesafeyi kat ettikten sonra bir saatte kat edebileceği mesafeyi ifade ediyordu. Fersah kelimesi Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Bu dönemde “farsah” kelimesi, bir atın bir fersahlık mesafeyi kat ettikten sonra bir saatte kat edebileceği mesafeyi ifade ediyordu. Farsah kelimesi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Ancak çoğunlukla mecazi anlamda kullanılır. Örneğin “uzak” ifadesi iki yer arasındaki mesafenin çok uzak olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Fersah Kelimesinin Farklı Dillerdeki Anlamları
Farsah kelimesi farklı dillerde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Arapça: فرسخ (fersah) Farsça: فرسنگ (ferseng) İngilizce: League Fransızca: lieue Almanca: Meile

Farsah Kelimesinin Kullanıldığı Örnekler
Fersah kelimesi eski Türk edebiyatında da sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin Yunus Emre’nin şu şiirinde “farsah” kelimesi kullanılmıştır: “Aşkın uzun yolları vardır. Bu yoldan kimse geçemez. Bu yolu geçmek mümkün değilse aşkın için ölmek gerekir. ” Yunus Emre bu şiirinde aşk yollarının çok uzak olduğunu ve bu yolları geçmenin kolay olmadığını söylüyor. ifade eder. Fersah kelimesi günümüzde Türkçede kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin “farsah” kelimesi şu cümlelerde kullanılmaktadır: “İstanbul ile Ankara arası yaklaşık 500 fersahtır.” “Kilometrelerce uzakta olsak da kalplerimiz birlikte atıyor.” “Filmlerce uzakta olsan bile seni her zaman seveceğim.” Bu cümlelerde mesafe ölçüsü olarak fersah kelimesi kullanılmaktadır.
Sonuç olarak fersah kelimesi eski çağlardan beri kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak çoğunlukla mecazi anlamda kullanılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*