Ek Fiil Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Ek Fiil Nedir?
Ek fiiller, Türkçede isim kelimelerinin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, aynı zamanda basit fiillerden bileşik zaman fiilleri oluşturan çekim ekleridir. Son ek fiiller, isim sözcüklerine yüklem eklemenin yanı sıra, fiillerin zaman, kip, kişi ve dilek kipi gibi anlamsal özelliklerini de değiştirebilmektedir.

Ek Fiil Türleri
Türkçede dört tür ek fiil vardır:

-İle ilgili: Geçmiş zamana anlam katar.
-mis: Geçmişte gerçekleşmiş ve bitmiş bir eylemi belirten geçmiş zaman anlamını ekler.
-se: Geçmişte gerçekleşmiş ve henüz bitmemiş bir eylemi bildirerek geçmiş zaman anlamı katar.
-dir: Durumu veya varlığı belirten bir anlam katar.

Ek Fiillerin Kullanımı
İsim sözcüklere yüklem vermek için yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin “ev” kelimesi bir isimdir ve yüklem olarak kullanılamaz. Ancak “ev” kelimesinin sonuna “-di” ek fiili eklenirse “evdi” kelimesi yüklem olarak kullanılabilir ve “bir ev vardı” anlamına gelir. Tamamlayıcı fiiller aynı zamanda fiillerin zaman, kip, kişi ve dilek kipi gibi anlamsal özelliklerini de değiştirebilir. Örneğin “gitmek” fiili basit bir fiildir ve “gidiyorum” şeklinde kullanılır. Ancak “gitmek” fiilinin sonuna “-di” ek fiili eklenirse “gittim” şeklinde kullanılır ve “gittim” anlamına gelir. Bu durumda “gittim” fiili geçmiş zaman fiilidir.
Ek Fiil Örnekleri
Son ek fiillerin kullanıldığı bazı örnekler:

-İle ilgili:

Evdi. (Bir ev vardı.) Adam geldi. (Adam geldi.) Kitap okudum. (Bir kitap okudum.)

-mis:

Ben gitmiştim. (Gitmiştim.) Öyle söyledi. (O söyledi.) Biz yaptık. (Yaptık.)

-se:

Eğer gitmiş olsaydım. (Gitseydim.) Söyleseydi. (Eğer o söyleseydi.) Eğer biz yapsaydık. (Eğer yapsaydık.)

-dir:

Bu bir ev. (Bu bir evdir.) O bir erkektir. (O bir erkektir.) Bu kitaptır. (Bu bir kitap.)

Ek Fiillerin Özellikleri
Tamamlayıcı fiiller aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çekimli eklerdir. Yani, asil sözün türüne ve şahsına göre çekimlenebilirler. Örneğin “ev” kelimesinin sonundaki “-di” fiili eki “onlar evdi” anlamında da kullanılabilir.
Vakit geldi. Yani fiillerin zaman anlamını değiştirirler. Örneğin “gitmek” fiilinin sonuna gelen “-di” ek fiili, fiili geçmiş zaman fiili haline getirir.
Kiplidir. Yani fiillerin zaman anlamını değiştirirler. Örneğin “to go” fiilinin sonuna gelen “-se” ek fiili, fiili koşullu fiil haline getirir.
Kişiliği vardır. Yani fiillerin kişisel anlamını değiştirirler. Örneğin “to go” fiilinin sonuna gelen “-dim” ek fiili, fiili birinci tekil şahıs fiili yapar.
Bu arzulu bir düşüncedir. Yani fiillerin dilek kipi anlamını değiştirirler. Örneğin “to go” fiilinin sonuna gelen “-se” ek fiili, fiili koşullu fiil haline getirir.

Ek Fiillerin Kullanım Alanları
Ek fiiller Türkçede çok yaygın olarak kullanılan bir gramer unsurudur. Tamamlayıcı fiiller aşağıdaki alanlarda kullanılır:

Cümlede yüklem olarak: İsim sözcüklere yüklem vermek için yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin “ev” kelimesi bir isimdir ve yüklem olarak kullanılamaz. Ancak “ev” kelimesinin sonuna “-di” ek fiili eklenirse “evdi” kelimesi yüklem olarak kullanılabilir ve “bir ev vardı” anlamına gelir. **Fiillerin gergin anlamını değiştirmek için

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*