Deistlik Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Deizm nedir?
Deizm, Tanrı’nın varlığına inanan ancak evrene müdahale ettiğine inanmayan bir inanç sistemidir. Deistler, Tanrı’nın evreni yarattığını ancak o zamandan beri ona müdahale etmediğini veya insan hayatına müdahale etmediğini savunurlar. Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan bir aydınlanma felsefesidir. Bu dönemde insanlar geleneksel dinleri ve onların dogmalarını sorgulamaya başladılar. Deizm, bu sorgulamanın sonucunda ortaya çıkan akla ve mantığa dayalı bir inanç sistemidir.
Deistlerin Tanrı hakkındaki inançları

Deistler Tanrının var olduğuna inanırlar. Ancak Tanrı’nın doğası ve özelliklerine ilişkin inançlar farklı deistler arasında farklılık gösterebilir. Bazı deistler Tanrı’nın kişisel bir varlık olduğuna inanırlar. Bu deistler, Tanrı’nın evrene müdahale ettiğine ve insan yaşamına müdahil olduğuna inanırlar. Diğer deistler, Tanrı’nın kişisel bir varlık değil, evrenin yaratıcısı ve yasa koyucusu olan bir varlık olduğuna inanırlar. Bu deistler Tanrı’nın evrene müdahale etmediğini, insan hayatına müdahale etmediğini savunurlar. Deistler mucizelere inanmazlar çünkü Tanrı’nın evrene müdahale etmediğini savunurlar. Onlara göre evren doğa kanunlarına göre işlemektedir ve Tanrı bu kanunları değiştirmemektedir.
Deistlerin din ve peygamberlerle ilgili inançları
Deistler geleneksel dinleri ve peygamberleri reddederler. Onlara göre dinler insan aklının ve tecrübesinin ürünüdür. Deistler dinlerin Tanrı’nın iradesini yansıtmadığını savunurlar. Deistler peygamberlerin Allah tarafından gönderilmediğini savunurlar. Onlara göre peygamberler dini öğretileri kendi tecrübe ve inançlarına göre geliştirmişlerdir.
deizmin tarihi
Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan bir aydınlanma felsefesidir. Bu dönemde insanlar geleneksel dinleri ve onların dogmalarını sorgulamaya başladılar. Deizm, bu sorgulamanın sonucunda ortaya çıkan akla ve mantığa dayalı bir inanç sistemidir. Deizmin öncüleri arasında İngiliz filozoflar Thomas Hobbes, John Locke ve Isaac Newton bulunmaktadır. Bu filozoflar, Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için akıl ve mantığın yeterli olduğuna inanıyorlardı. Deizm 18. yüzyılda Avrupa’da yaygınlaştı. Bu dönemde Fransız Devrimi, Amerikan Devrimi gibi önemli toplumsal ve siyasal gelişmelerde deist düşüncenin etkisi görülmüştür.
Bugün Deizm
Deizm günümüzde de varlığını sürdüren bir inanç sistemidir. Deistler genellikle Batı dünyasında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunur. Türkiye’de deistlerin sayısı az olsa da son yıllarda artış yaşanıyor. Bu artış dini hoşgörünün ve sekülerleşmenin artmasının bir sonucu olarak görülebilir.
Deizmin eleştirileri
Deizm bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Bu eleştiriler, deizmin inançsızlığı savunması, geleneksel dinleri reddetmesi, Tanrı’nın mahiyeti hakkında kesin bir açıklama getirememesi gibi noktalara dayanmaktadır.
Deizmin savunucuları
Deizmi savunanlar, deizmin akla ve mantığa dayalı bir inanç sistemi olduğunu savunurlar. Onlara göre deizm, geleneksel dinlerin dogmatik ve irrasyonel yönlerinden uzaktır. Deizmin aşağıdaki gibi avantajları olduğu ileri sürülmektedir: Deizm bireysel düşünceyi ve özgürlüğü teşvik eder. Deizm dogmatik ve irrasyonel unsurlardan uzaktır. Deizm, evrenin ve Tanrı’nın varlığının rasyonel bir açıklamasını sunar.

Deizmin aşağıdaki dezavantajlara sahip olduğu ileri sürülmektedir:

Deizm, Tanrı’nın doğası ve özelliklerine ilişkin kesin bir açıklama sunmaz. Deizm geleneksel dinlerin sağladığı ahlaki ve sosyal desteği sağlamaz.

Çözüm
Deizm akla ve mantığa dayalı bir inanç sistemidir. Deistler Tanrı’nın varlığına inanırlar ama onun evrene müdahale ettiğine ya da insan yaşamına karıştığına inanmazlar. Deizm günümüzde de varlığını sürdüren bir inanç sistemidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*