Bileşik Kesir Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Bileşik Kesir Nedir?
Kesirler, bir birimin bölündüğü bir veya daha fazla parçanın bütüne oranını ifade eden sayılardır. Basit kesirlerde pay, paydadan küçük veya ona eşittir. Payı paydasından büyük veya ona eşit olan kesirler için, bileşik kesir Buna denir. Bileşik kesirler, bir tam sayı ve kesir olarak ifade edilen bir bütünün parçalarının toplamını gösterir. Örneğin 3/2 + 1/2 = 2 kesri bir bütünün 3/2 ve 1/2’sinin toplamını temsil eder. Bu kesir 3 + 1 = 4 şeklinde de yazılabilir.
Pozitif Kesirlerin Yazılması

Bileşik kesirler iki şekilde yazılabilir:

Tam sayı ve kesir formunda: Yukarıdaki örnekte olduğu gibi 3/2 + 1/2 = 4 şeklinde yazılabilir.
Tamsayı olarak: 3/2 + 1/2 = 3 kesri 3/2’nin 1 ile çarpılmasıyla 3/2 * 2 = 6 şeklinde yazılabilir. Bu durumda kesir kısmı paydayla çarpılarak tam sayıya dönüştürülür.

Birleşik Kesirlerin Hesaplanması

Bileşik kesirleri hesaplamak için payı paydayla çarparak tam sayıya dönüştürürüz ve ardından tam sayılarla işlem yaparız. Örneğin 3/2 + 1/2 = 3 kesrini hesaplamak için 3/2 * 2 = 6 ve 1/2 * 2 = 1 elde ederiz. Daha sonra 6 + 1 = 7 elde ederiz. Bu durumda, 3/2 + 1/2 = 7 olsun.
Pozitif Kesirlerin Tam Sayı Olarak Yazılması
Bileşik kesirleri tam sayı olarak yazmak için pay ile paydayı çarparak onları tam sayılara dönüştürürüz. Örneğin 3/2 kesirini tam sayı olarak yazarsak 3/2 * 2 = 6 elde ederiz. Bu durumda 3/2 = 6 elde ederiz.
Birleşik Kesirler ve Ondalık Sayılar
Bileşik kesirler ondalık sayılarla da ifade edilebilir. Örneğin 3/2 kesri 1,5 olarak da yazılabilir.
Zayıf Kesir Örnekleri

3/2 + 1/2 = 4 5/3 + 2/3 = 7 10/4 + 2/4 = 12 1/5 + 2/5 = 3/5 2/7 + 1/7 = 3/7

Birleşik Kesirler ve Temel Matematik İşlemleri
Birleşik kesirler temel matematik işlemlerinde kullanılabilir. Örneğin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde kullanılabilirler.
Toplamak: Bileşik kesirleri toplamak için payları aynı olan kesirleri toplarız, payları farklı olan kesirleri payları paydayla çarparak tam sayılara dönüştürürüz ve ardından tam sayıları toplarız.
Çıkarma: Bileşik kesirleri çıkarmak için payları aynı olan kesirleri çıkarırız, payları farklı olan kesirleri payları paydayla çarparak tam sayılara dönüştürürüz ve ardından tam sayıları çıkarırız.
Darbe: Bileşik olmayan kesirleri çarpmak için pay ve paydaları çarparız.
Bölmek: Bileşik kesirleri bölmek için payı paydayla çarparak tam sayıya dönüştürürüz ve ardından tam sayıları böleriz.
Birleşik Kesirler ve Problem Çözme
Birleşik kesirler problem çözmede de kullanılabilir. Örneğin, bir bütünün 3/2’si ile 1/2’sinin toplamını bulmak için 3/2 + 1/2 = 4 şeklinde bileşik bir kesir kullanabiliriz.
Sonuç olarak bileşik kesirler, payı paydasından büyük veya ona eşit olan kesirlerdir. Bileşik kesirler, bir tam sayı ve kesir olarak ifade edilen bir bütünün parçalarının toplamını gösterir. Bileşik kesirleri yazmak, hesaplamak ve problem çözümünde kullanmak için pay ile paydayı çarpmak gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*