Bilanço Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Bilanço Nedir?
Bilanço, bir şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özsermayesini gösteren bir mali tablodur. Bilanço, bir şirketin mali durumunu ve performansını analiz etmek için kullanılan önemli bir araçtır.

Bilanço iki ana bölümden oluşur:

Aktifler: Bir şirketin sahip olduğu varlıkları temsil eder.
Pasifler: Bir şirketin sahip olduğu borçları ve yükümlülükleri temsil eder.

Varlıklar iki ana kategoriye ayrılır:

Mevcut varlıklar: Bir şirketin kısa vadeli operasyonlarında kullanılan varlıkları temsil eder.
Sabit varlıklar: Bir şirketin uzun vadeli operasyonlarında kullanılan varlıkları temsil eder.

Mevcut varlıklar şunları içerir:

Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar

Sabit varlıklar şunları içerir:

Maddi varlıklar Maddi olmayan varlıklar Diğer duran varlıklar

Pasifler iki ana kategoriye ayrılır:

Kısa vadeli borçlar:** Bir şirketin bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlarını ifade eder. Uzun vadeli yükümlülükler:** Bir şirketin bir yıl içerisinde ödenmesi gerekmeyen borçlarını ifade eder.

Mevcut yükümlülükler şunları içerir:

Ticari borçlar Kısa vadeli krediler Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler şunları içerir:

Uzun vadeli krediler Borç tahvilleri Diğer uzun vadeli yükümlülükler

Özsermaye, bir şirketin sahiplerinin şirketteki payını temsil eder. Özsermaye, bir şirketin toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklarından çıkarılmasıyla hesaplanır.
Bilanço, bir şirketin mali durumunu ve performansını analiz etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Bilanço bir şirketin aşağıdakileri belirlemesine yardımcı olabilir:

Şirketin aktif ve pasif toplamı Şirketin borç oranı Şirketin özsermayesi Şirketin finansal sağlığı

Bilanço yatırımcılar, borç verenler ve diğer paydaşlar tarafından şirket hakkında bilgi edinmek için kullanılır.
Bilanço Analizi
Bilanço analizi, bir şirketin mali durumunu ve performansını değerlendirmek amacıyla bilanço verilerinin incelenmesidir. Bilanço analizi bir şirketin aşağıdakileri belirlemesine yardımcı olabilir: Şirketin borç oranı Şirketin özsermayesi Şirketin mali durumu

Bilanço analizinde kullanılan bazı genel göstergeler şunlardır:

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler oranı: Bu oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek kadar dönen varlığı olup olmadığını gösterir.
Toplam aktifler/özsermaye oranı: Bu oran bir şirketin varlıklarının ne kadarının özsermayeyle finanse edildiğini gösterir.
Net işletme sermayesi: Bu, bir şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamaya yetecek kadar nakit ve nakit benzerlerinin bulunup bulunmadığını gösterir.

Bilanço Analizi Türleri
Bilanço analizi iki ana kategoriye ayrılır:

Dikey analiz: Bilançodaki her bir kalemin toplam aktiflere veya toplam pasiflere oranı olarak hesaplanmasıdır.
Yatay analiz: Bilançodaki her kalemin bir önceki döneme göre değişiminin hesaplanmasıdır.

Dikey analiz, bir şirketin varlık ve yükümlülüklerinin dağılımını belirlemek için kullanılır. Yatay analiz, bir şirketin mali durumunun zaman içinde nasıl değiştiğini belirlemek için kullanılır.
Bilanço, bir şirketin mali durumunu ve performansını analiz etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Bilanço analizi bir şirketin borç oranını, özsermayesini ve finansal sağlığını belirlemesine yardımcı olabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*