Avare Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Avare Nedir?
Avare, Farsça kökenli bir kelimedir. “Avar” sözcüğünden türetilmiştir ve “başıboş, amaçsız, işsiz güçsüz” anlamlarına gelir. Türk Dil Kurumu’na göre avare kelimesinin anlamı şu şekildedir:

İşsiz güçsüz, başıboş, aylak.
Bir amaç gütmeden, gelişigüzel dolaşan, gezen.
Bir iş, uğraş, çaba göstermeden, boş yere geçen (zaman).

Avare kelimesi, gündelik hayatta genellikle işsiz kişiler için kullanılır. Ancak, sadece işsiz kişiler için değil, aynı zamanda bir uğraş ile ilgilenmeyen ve günü aylak geçiren kişiler için de kullanılabilir. Örneğin, “Bu avare hayatı artık bırakman gerekiyor.” cümlesinde avare kelimesi, işsiz bir kişiyi değil, bir uğraş ile ilgilenmeyen ve günü aylak geçiren kişiyi ifade eder.
Avare kelimesi, Türk edebiyatında da sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Özellikle tasavvuf edebiyatında, dünya nimetlerinden uzak duran ve sadece Allah’a yönelen kişiler için avare kelimesi kullanılır. Örneğin, Yunus Emre’nin şu dizeleri avare kelimesinin tasavvuf edebiyatındaki kullanımına örnektir:

Dünya bir avare çarşısı, Herkes bir mal arar. Ben bir mal bulamadım, Aşkın aldı beni.

Avare kelimesi, ayrıca atasözleri ve deyimlerde de kullanılır. Örneğin, “avare avrat evin taşını yerinden oynatır” atasözü, avare bir kadının aile hayatını olumsuz etkileyebileceğini ifade eder.
Avareliğin Değişen Anlamı

Günümüzde avare kelimesinin anlamı, geçmişe göre biraz değişmiştir. Geçmişte avare kelimesi, genellikle olumsuz bir anlam ifade ederdi. Avare bir kişi, işsiz güçsüz, amaçsız ve boşa zaman geçiren bir kişi olarak görülür ve onunla alay edilirdi.
Ancak, günümüzde avare kelimesinin anlamı, biraz daha olumlu bir anlam kazanmıştır. Avare olmak, artık sadece işsiz güçsüz olmak anlamına gelmez. Aynı zamanda, özgür ve bağımsız olmak, bir amaç gütmeden, kendi istediği gibi yaşamak anlamına da gelebilir.
Örneğin, günümüzde gençler arasında “avare gezmek” ifadesi, işsiz güçsüz dolaşmak yerine, gezmek, eğlenmek ve yeni yerler görmek anlamına gelir.
Avareliğin Pozitif Yönleri
Avareliğin olumlu yönleri de vardır. Avare olmak, insanın kendi iç dünyasını keşfetmesine, yeni şeyler öğrenmesine ve farklı kültürleri tanımasına olanak tanır. Avare olmak, ayrıca insanın özgür ve bağımsız hissetmesine de yardımcı olur.
Ancak, avareliğin olumsuz yönleri de vardır. Avare olmak, insanın boşa zaman geçirmesine, bir amaç gütmeden yaşamaya ve hatta suça bulaşmaya neden olabilir.
Sonuç
Avare kelimesi, hem olumlu hem de olumsuz anlamlara gelebilecek bir kelimedir. Avareliğin anlamı, zamana ve topluma göre değişebilir. Avareliğin olumlu yönlerinden yararlanmak ve olumsuz yönlerinden kaçınmak için, avareliği bilinçli bir şekilde yaşamak gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*