Amortismanlar Nedir 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Amortisman Nedir?
Amortisman, sabit kıymetlerin faydalı ömürleri boyunca aşınma, yıpranma ve eskimesi sonucu oluşan değer kaybının düzenli giderine verilen addır. Başka bir deyişle, bir varlığın maliyetinin, faydalı ömrü boyunca belirli dönemlere eşit olarak dağıtılmasıdır. Amortisman işletmelerin mali tablolarında önemli bir yere sahiptir. Amortisman giderleri işletmenin net kârını azaltarak vergi matrahını azaltır. Bu, işletmelerin vergi yükünün azaltılmasına yardımcı olur.
Amortisman Çeşitleri

Amortismanlar hesaplama yöntemine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Doğrusal amortisman: Bu yöntemde varlığın maliyeti faydalı ömrü boyunca eşit olarak dağıtılır.
Azaltılmış bakiye amortismanı: Bu yöntemde varlığın maliyeti, faydalı ömrü boyunca azalan bir oranda dağıtılır.
Üretim miktarına göre amortisman: Bu yöntemde varlığın maliyeti, üretilen mal veya hizmet miktarına göre dağıtılır.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri

Amortisman hesaplama yöntemleri amortisman türlerine göre değişiklik göstermektedir.
Doğrusal amortisman hesaplama formülü:

Amortisman tutarı = Maliyet / Faydalı ömür

Azaltılmış bakiye amortisman hesaplama formülü:

Amortisman tutarı = (Maliyet – Amortismana tabi kalan değer) * Amortisman oranı

Üretim miktarına göre amortisman hesaplama formülü:

Amortisman tutarı = Maliyet * (Üretilen mal veya hizmet miktarı / Faydalı ömür)

Amortisman Muhasebesi
Amortismanlar işletmelerin mali tablolarına kaydedilmektedir. amortisman giderleri muhasebeleştirilir. Gelir tablosundaki amortisman giderleri Diğer giderler arasında gösterilmektedir.
Amortisman ve Vergilendirme
Amortisman giderleri işletmelerin vergi matrahını azaltmak için kullanılır. Amortisman giderleri işletmenin net kârını azaltarak vergi matrahını azaltır. Bu, işletmelerin vergi yükünün azaltılmasına yardımcı olur. Türkiye’de amortismanlar Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre belirlenmektedir. VUK’a göre amortismana tabi varlıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

Özellikler: Binalar, araziler, madenler, taş ocakları, kum ocakları, kereste depoları, balıkçılık, çiftlikler, tavuk kümesleri, arı kovanları, seralar, hayvan barınakları vb.
Diğer sabit varlıklar: Makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, alet ve ekipmanlar, hammaddeler, yarı mamuller, mamuller, stoklar, ticari alacaklar, diğer alacaklar vb.

Amortisman Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Amortisman yalnızca sabit kıymetler için geçerlidir. Amortisman, varlığın faydalı ömrü boyunca ayrılır. Amortisman, varlığın maliyetine göre hesaplanır. Amortisman işletmenin finansal tablolarına yansıtılır. Amortisman, işletmelerin vergi matrahını azaltmak için kullanılır.

Amortisman Uygulamasının Faydaları

Amortisman işletmelerin net kârını azaltarak vergi matrahını azaltır. Amortisman, işletmelerin gerçek maliyetlerini yansıtmasına yardımcı olur. Amortisman, işletmelerin mali tablolarının daha doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

Amortisman Uygulamasının Dezavantajları

Amortisman işletmelerin nakit akışını olumsuz yönde etkileyebilir. Amortisman işletmelerin vergi yükünü azaltarak devlet hazinesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Çözüm
Amortisman işletmelerin mali tablolarında önemli bir yere sahiptir. Amortisman giderleri işletmelerin net kârını azaltarak vergi matrahını azaltır. Bu, işletmelerin vergi yükünün azaltılmasına yardımcı olur. Amortisman, işletmelerin gerçek maliyetlerini yansıtmasına ve mali tablolarının daha doğru ve güvenilir olmasına olanak tanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*