Alım Ne Demek 2024-2025 Güncel Bilimsel Bilgiler – Sözlük Anlamı Ne?

Alım nedir?
Tedarik, bir mal veya hizmetin satın alınması sürecidir. Türkçe’de “satın alma” anlamına gelen satın alma kelimesi hem günlük hayatta hem de iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bir mal veya hizmetin piyasadaki mevcut fiyatından daha düşük bir fiyatla satın alınmasına “karlı satın alma” adı verilir.

Satın Alma Türleri
Alım farklı şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın satın alma türleri şunlardır:

Gerekli satın almalar: Kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir mal veya hizmet satın almasıdır. Örneğin bir ailenin temel gıda maddelerini satın alması ihtiyaç satın alımına örnektir.
Yatırım alımları: Bir mal veya hizmeti daha sonra satarak kar elde etmek amacıyla satın almak. Örneğin, bir işadamının hisse senedi satın alması yatırım alımına bir örnektir.
Tüketici alımları: Kişisel kullanım için bir mal veya hizmetin satın alınmasıdır. Örneğin bir kişinin araba satın alması tüketici satın alımına bir örnektir.
Ticari satın alımlar: Ticari faaliyetler için bir mal veya hizmetin satın alınmasıdır. Örneğin, hammadde satın alan bir şirket, ticari satın almanın bir örneğidir.

Tedarik Süreci
Satın alma süreci, bir mal veya hizmetin satın alınması için gerekli tüm adımları kapsar. Bu süreç genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

İhtiyaç veya talep analizi: Satın alınacak mal veya hizmetlere olan ihtiyaç veya talebin belirlenmesidir.
Mal veya hizmet araştırması: Satın alınacak mal veya hizmetlere ilişkin piyasada mevcut seçeneklerin araştırılmasıdır.
Teklif almak: Satın alınacak mal veya hizmet için farklı satıcılardan teklif alınması anlamına gelir.
Teklif değerlendirmesi: Satın alınacak mal veya hizmete ilişkin alınan tekliflerin değerlendirilmesidir.
Satın alma kararı: Satın alınacak mal veya hizmete en uygun teklifin seçilmesidir.

Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler
Satın alma kararı çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler şunlardır:

İhtiyaç veya talep: Satın alınacak mal veya hizmete olan ihtiyaç veya talep, satın alma kararını en çok etkileyen faktördür.
Maliyet: Satın alınacak mal veya hizmetin maliyeti, satın alma kararını etkileyen önemli bir faktördür.
Kalite: Satın alınacak mal veya hizmetin kalitesi satın alma kararını etkileyen bir diğer önemli faktördür.
Garanti: Satın alınacak mal veya hizmetin garantisi, satın alma kararını etkileyen bir faktör olabilir.
Süre: Satın alınacak mal veya hizmetin teslim süresi satın alma kararını etkileyen bir faktör olabilir.

Satın Alma Fiyatlandırması
Satın alma fiyatlandırması, bir mal veya hizmetin satın alınması karşılığında ödenecek fiyatın belirlenmesi işlemidir. Satın alma fiyatlandırması çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bu faktörler şunlardır:

Mal veya hizmetin piyasa fiyatı: Satın alınacak mal veya hizmetin piyasa fiyatı, satın alma fiyatlandırmasında önemli bir faktördür.
Satıcının pazarlık gücü: Satıcının pazarlık gücü satın alma fiyatlandırmasında önemli bir faktördür.
Alıcının pazarlık gücü: Alıcının pazarlık gücü, satın alma fiyatlandırmasında önemli bir faktördür.
Mal veya hizmetlerin niteliği: Satın alınacak mal veya hizmetin niteliği satın alma fiyatlandırmasında önemli bir faktördür.

Satınalma Yönetimi
Tedarik yönetimi, satın alma sürecinin planlanması, uygulanması ve kontrolüdür. Tedarik yönetimi bir şirketin tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tedarik yönetimi bir şirketin maliyetleri azaltmasına, verimliliği artırmasına ve rekabet gücünü güçlendirmesine yardımcı olabilir.
Tedarik Yönetiminde Kullanılan Teknikler
Satın alma yönetiminde çeşitli teknikler kullanılabilir. Bu teknikler şunlardır:

Satın alma stratejisi geliştirme: Satın alma stratejisi, bir şirketin satın alma faaliyetlerine yön veren temel ilkeleri belirler.
Satın alma planlaması: Satın alma planlaması bir şirketin gelecekteki satın alma faaliyetlerini belirler.
Alım kaynağı seçimi: Satın alma kaynağı seçimi, bir şirketin hangi satıcılardan satın alacağını belirler.
Satın alma fiyatı: Satın alma fiyatlandırması, bir mal veya hizmetin satın alınması karşılığında ödenecek fiyatın belirlenmesidir.
Satın alma sözleşmesi yönetimi: Satın alma sözleşmesi yönetimi, satın alma sözleşmelerinin uygulanması ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri kapsar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*